Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
«HB
■195
instrumenten, tabakspypen, rijtuigen, leerlooierij, olieslagery,
fabrieken van stoom- en andere werktuigen, cement- en tras-
molens , scheikundige- en verffabrieken, benevens eene verschei-
denheid van minder belangrijke werkplaatsen. Euime pleinen
en flinke breede straten verfraaien de stad, die byna geheel van
wandelingen verstoken is, maar daarentegen prijkt met de
schoonste kerk van ons land, de R. K. groote of St. Janskerk,
gerestaureerd doch dagteekenend van den aanvang der 14'*'eeuw.
In het Maasland liggen enkele kleine steden: Megen en
Ravestein, landstadjes van nog niet 1000 inwoners, aan
de Maas, evenals Grave; deze stad telt met het garnizoen
2600 zielen, die van eenigen handel, leerlooiery , wol- en
katoendrukkerijen en verwerijen, manufactuur- en hoedenfa-
brieken bestaan.
Onder de dorpen komen vooral in aanmerking: Boxmeer
met ruim 2000 inwoners, eene katoendrukkerij, leerlooierijen,
beeldhouwers en schrijnwerkers. — Cuyk, een aanzienlyk
dorp aan de Maas met 2200 inwoners en vriendelijke om-
streken, waarin het bekende klooster van de kruisheeren te
St. Agatha, met fraaie vérgezichten op de Mooksche bergen;
er zijn hier bierbrouweryen, leerlooieryen, steen- en pannen-
bakkerijen. — Uden op de heidevelden, eene uitgesterkte
gemeente van 5400 inwoners, met landbouw, drukke jaar-
markten en eenige industrie: linnenweverij, bierbrouwery ,
wasbleekerij, steenbakkery en vernisbereiding. — O s s, nader
bij de Maas, een bloeiend vlek met 4400 zielen, regelmatig
en stadsgewijs gebouwd; aanzienlijke markten van paarden,
vee en linnen, twee boterfabrieken en eenige andere industrie.
In het Peelland, het zuidoostelyk deel der Meierij, ligt de
stad Helmond aan de Zuid-Willemsvaart, juist in het mid-
delpunt. Zij is eene belangryke fabriekplaats van onge-
veer 6600 inwoners, met katoenen-en wollen manufacturen,
Turksch-rood en andere verwerijen, bierbrouwerijen, sigaren-
fabrieken , draadnagelfabriek en levendigen handel; in de fraaie
omstreken ligt het oude kasteel Helmond nabij de stad, en
onder Stiphout het gothisch kasteel Croy.
Talryke dorpen trekken hier onze aandacht: Veghel
met een haven aan pasgenoemde vaart, 4800 inwoners, da-
mast- en linnnenweverijen en enkele andere fabrieken. — G e-
mert, belangryk doch afgelegen fabriekplaatsje, met bijna
5000 inwoners in de uitgestrekte gemeente; wollen-, linnen-
en katoenen manufacturen worden hier vervaardigd (800 we-