Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■194
vee, huiden, wol, meekrap, hooi, boomschors, bouwmaterialen,
boter en manufacturen zijn de voorwerpen van een druk
verkeer, die op den bodem zeiven worden geproduceerd of ver-
vaardigd , en door de nijverheid wordt ook veel handels vertier
in 't leven geroepen; land- en waterwegen bevorderen den
omzet, die veel welvaart verschaft.
e) N ij V e r h e i d. Met Overijsel staat dit gewest aan 't hoofd
der manufactuur-industrie, waaraan zich nog andere
belangrgke takken pai'en: leerlooierij, meekrap- en
beetwortelsuiker-fa brieken, tabaksbereiding ,
touwslagerg, steen-, pannen- en aardewerk-fabrieken, bran-
derijen, zoutziedergen, hoedenfabrieken en tapijtfabrieken,
olie-, koren- en pelmolens zgn mede van vrij grootbelang,
en de stoomkracht komt de 20000 fabriekarbeiders te hulp met
3750 paardekrachten in ruim 300 werkplaatsen. Vooral Til-
burg , Eindhoven, Helmond en de omstreken dier steden zijn
het middelpunt der veelsoortigste nijverheid. Menig handwerk
en ambacht wordt hier ook met goed gevolg uitgeoefend, en
Noordbrabant voorziet nog steeds het geheele land van knappe
metselaars, die 's winters klompen maken, en van schoe-
nenkraamsters.
§ 151. 's Hertogenbosch is de hoofdstad der provincie
en geeft haren naam aan het grootst gedeelte der provincie,
waarvan bijna het geheele oostelijk deel bekend is onder den
naam van Meierij van 's Hertogenbosch: wij zullen deze met
de naburige bestanddeelen van het gewest eerst doorwandelen,
om daarna door het land van Heusden en Altena, de Baronie
van Breda en het Markiesaat van Bergen op Zoom onzen
tocht voort te zetten, zonder ons daarbg evenwel strikt aan die
begrenzing te houden.
's Hertogenbosch ligt aan de samenvloeiing van verscheiden
kleine stroompjes en de Zuid-Willemsvaart, welke door de
Dieze in de Maas monden; zg telt ruim 24000 inwoners en
is omringd door eene wijde, aan overstrooming blootgestelde,
grasrijke vlakte. De drukbezochte markten, een belangrijke
binnenlandsche handel en eene levendige industrie geven
haar welvaart: de nijverheid bestaat hoofdzakelgk in brande-
rijen, likeurstokerijen, sigarenfabrieken, zout- en zeepziede-
rgen , bierbrouwerijen, garen en band, spelden, hoeden, ta-
pijten , goud- en zilverwerk, ook borduursel daarvan, glas en
kristal, spiegels, kunstbloemen, geneeskundige en muziek-