Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■191
heden Geertruidenberg, Emilia-polder, Zwaluwe. Zevenbergen,
de Klundert, d. een gedeelte van de Langestraat enz.; — Nieuw-
Vosmeer en Hinkelenoord, vroeger Zeeuwse h; — de Heerlijk-
heden Oijen en Dieden, voorheen Geldersch; — de vóór 1800
aan andere Souvereinen toebehoorende Gecedeerde Lan-
den, als: Bokhoven, Megen, Ravesteyn, Boxmeer, Oeffeit
en Gemert.
Tegenwoordig is dit gewest verdeeld in drie rechterlijke Ar-
rondissementen: 's Bosch, met de Kantons 's Bosch, Oss,
Grave, Heusden, Tilburg, Boxtel, Waalwijk, Veghel en Box-
meer; Eindhoven, met de Kantons Eindhoven, Asten,
Helmond en Oirschot; Breda, met de Kantons Breda, Gin-
neken. Oosterhout, Zevenbergen en Bergen op Zoom.
Hoewel niet veel van Gelderland in grootte en bevolkings-
cijfer verschillend, overtreft zg in deze beide opzichten die
provincie en grenst ten noorden aan Zuid-Holland en Gel-
derland, ten oosten aan Limburg, ten zuiden aan Belgisch
Limburg en Antwerpen, ten westen aan Zeeland; zoowel ten
westen als ten noorden en oosten vormen breede stroomen
voor het grootst gedeelte hare grenzen, terwijl de zuidelgke
begrenzing geheel door staatkundige bepalingen geregeld is,
welke soms zeer onpractisch uitvallen, zoodat onderanderen
de gemeente Baarle-Nassau een aantal stukjes grond om-
sluit , welke tot het Belgisch dorp Baarle-Hertog behooren,
terwgl een paar kleine gedeelten van eerstgemelde gemeente ge-
heel door het grondgebied van België zijn omsloten.
§ 149. Op 93.5 vierkante mgl of 513000 hectare wonen
438000 zielen in 86000 huizen en 185 gemeenten; die be-
volking is zeer ongelijk verdeeld over de oppervlakte, want
naar verhouding zgn de landstreken langs de Maas veel dich-
ter bewoond dan de zuid-oostelijke. Van de inwoners zijn
88% roomsch-katholiek, 11^2% protestantsch en Yn israë-
lietisch; het lager onderwijs laat in zoover nogal iets te wen-
schen overig, dat hier van alle gewesten in evenredigheid
de minste kinderen ter schole komen, en dat wel niettegen-
staande op een aantal plaatsen, nevens de gewone gemeente-
scholen, door de roomsch-katholieke geestelijken bgzondere
scholen overeenkomstig hunne inzichten zgn geopend. De
eenvoudige levenswgze van den heiboer steekt sterk af bg de
weelde der boeren van de westelijke kleistreken, maar overal
is de bewoner gul en opgeruimd; boogschieten en scherp-