Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■190
Ter Neuzen, vesting aan den mond van het zeekanaal
op Gent, met levendigen handel veel vertier en ruim 3800
inwoners, waai-onder het garnizoen begrepen is.
Axel, centrum van het S'''^ district, welvarend plaatsje van
2750 zielen, met drukke markten.
Sas van Gent, klein maar lief plaatsje van 1100 inwoners,
aan de water- en landroute van Gent, op de Belgische grens.
Hulst, nette landstad van ruim 2300 zielen, met aange-
name plantsoenen en omstreken; handel, markten en bier-
brouwerijen verschaffen een bestaan aan de welvarende inge-
zetenen; de Willebrorduskerk is een groot kruisgebouw, waarin
een dikke muur is opgetrokken, welke de hervormde en roomsch-
katholieke bedeplaatsen vanéénscheidto
Enkele plattelandsgemeenten zijn zeer volkrijk, met name
Hontenisse. met 4800 inwoners, zes ineekrapfabrieken en
het havenbuurtje Weisoorden aan de Schelde; Zaam-
slag, met 2500 zielen, regelmatig aangelegd; Graauw
en Glinge, allen door landbouw bloeiend.
Ten zuiden van den langzamerhand; geheel toeslibbenden
Braakman ligt het afgelegen plaatsje Philippine, een net
gebouwd stadje van 700 zielen, alleen bekend door de mos-
selvangst; deze waar is er bijzonder smakelgk.
X. NOORDBRABANT.
§ 148. Deze landstreek, voorheen als Staats-Brabant
bekend, was ten tijde van het sluiten der Unie van Utrecht nog
in Spaansclie handen en werd eerst langzamerhand na het einde
van het twaalQarig bestand, vooral door kracht van wapenen
onder Prins Frederik Hendrik, het eigendom der Republiek
van de VII Vereenigde Provinciën, die het als Generaliteits-
land bestuurden, weshalve de oppermacht bij de Algemeene
Staten berustte. De bestanddeelen dezer provincie zijn:
De Stad en Meierij van 's Hertogenbosch, a. Peelland,
b. Kempenland, c. Oisterwgk, d. Maasland; — de Stad Grave
en het land van Cuyk; —■ de Stad en Baronie van Breda
met de vrije Heerlgkheden Oosterhout en Rosendaal; — de Heer-
lijkheden Steenbergen, Prinsenland en Willemstad;—het M ar k-
graafschap Bergen op Zoom; — het zuidoostelijk ge-
deelte der voormalige provincie Holland: a. de Stad en het
Land van Heusden, b. het Land van Altena, c. de Heerlijk-