Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■189
wel 1500 zielen. Haamstede, met schaduwrijke dreven
langs de duinen, bezit een grooten vuurtoren, terwijl er nog
een kustlicht iets noordoostelijker op hetzelfde eiland staat.
Het eiland Tholen, met 12300 inwoners op 13000 hectare,
is een heerlijk land; welige akkers, aanzienlyke dorpen en
de zelfs in Zeeland algemeen erkende schoonheid der vrouwe-
lijke bevolking lokken uit tot een kijkje.
Het eenig stadje is Tholen, aan de Eendracht tegen-
over de Noordbrabantsche kust met 2700 inwoners, vrg wat
handelsverkeer, eene zoutziederij, eene der weinige boterfa-
brieken van ons land, met behulp van stoom werkend even-
als twee mee-stoven. De dorpen St. Maartensdijk en St.
Annaland tellen 2500 en 2000 zielen, de kleinere Sta-
venisse en Poortvliet zijn ook noemenswaard.
St. Philipsland is een door bedijking aangroeiend ei-
landje, tegenwoordig van 3000 hectare oppervlakte met 1550
zielen.
§ 147. Zeeuwsch-VIaanderen, nog altijd onderscheiden in
het 4 • district of het westelijke deel, en het 5't'' district of de
oostelijke helft, is eene rijk bebouwde landstreek , voor een groot
deel aan Belgische eigenaren behoorend en van het overig
Zeeland in v^le opzichten verschillend. Op 74000 hectare leven
ruim 60000 menschen, meestal op het platteland, ofschoon er
eenige kleine steedjes verspreid voorkomen; zij volgen hier:
Sluis aan den westelijksten uithoek; thans na de indij-
king van het Zwin een landstadje, met 1500 inwoners, eene
kantenschool, twee brouwerijen en nette straten; dat het vroe-
ger eene aanzienlyke handelstad was, is moeilijk te herkennen.
Oostburg en A.ardenburg, welvarende open steed-
jes, met veel marktbezoek en 1800 en 1600 inwoners.
Biervliet, vroeger aanzienlijker, thans vervallen, met
verzande haven.
IJzendijke, met 2600 inwoners, ruime en druk bezochte
marktplaats.
Onder de dorpen van deze westelijke helft mogen niet worden
verzwegen: C a d z a n d, met eene nieuwe inrichting tot het ge-
bruik van zeebaden; het wélbebouwd Groede met 2500 zielen;
Breskens, verstrekte havenplaats tegenover Vlissingen met
1500 inwoners en eenig garnizoen; Eede , een flink grensdorp;
Hoofdplaat, bloeiende gemeente aan de Wester-Schelde.
In het oostelyk gedeelte liggen de steedjes: