Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■188
Souburg is onder de fraaie dorpen bet levendigst, aan den
beschaduwden straatweg tusschen Middelburg en Vlissingen.
§ 145. Zuid-Beveland, met ruim 30000 inwoners op 34500
hectare, is het best bebouwd eiland, allerwege welvaart ten
toonspreidend. De eenige stad is Goes, met ruim 6000
zielen, eene fraaie markt en een net raadhuis; door de drukke
markten bloeit deze plaats, terwyl enkele fabrieken de wel-
vaart bevorderen , onderanderen eene garancine-fabriek , twee
meestoven, eene meekrapfabriek en eene brouwerij.
Aan den zuidoostelyken hoek van Zuid-Beveland ligt het
fort Batli, ter plaatse waar de van Antwerpen komende
Schelde zich in Wester- en Ooster-Schelde splitste; door den
spoorwegdijk werd laatstgenoemde arm afgedamd. Onder het
25tal bloeiende dorpen zijn de voornaamste: 'sH eer-Ar en ds-
kerke en Heinkenszand aan den weg van Goes naar Mid-
delburg, Wolphaartsdyk vroeger een afzonderlyk eiland,
Kapelle en Kruiningen zuidoostwaarts van Goes.
Noord-Beveland, met 7300 inwoners op 8600 hectare, is dus
kleiner maar even vruchtbaar en bevat slechts de vier gemeen-
ten: W'issekerke met 3600, Oolij n splaat met 2000 (beide
met meekrapbereiding), Kortgene met 1000 zielen en het
veel onbeduidender dorpje Kats.
§ 146. Schouwen is slechts door een van sluizen voorzien
spuiingskanaal, het Dijkwater, van Duiveland gescheiden; ook
in dit district is landbouw de hoofdzaak en mee-stoven zijn de
eenige industriëele inrichtingen op het platteland: op 22500
hectare wonen ruim zooveel zielen.
Zierikzee, met een haven aan den breeden Roompot, doet
zich vroolijk en welvarend voor en telt ruim 8000 inwoners,,
die bestaan van zeehandel en binnenlandschen handel, bene-
vens enkele fabrieken, zooals scheepstimmerwerven, eene fabriek
van stoomwerktuigen, zout- en zeepziederij, eene garancine-
fabriek en vier met stoom werkende mee-stoven.
Van veel minder belang is Brouwershaven op Schou-
wens noordkust, met 1800 zielen; tegenwoordig nogal wel-
varend door het druk bezoek der veilige reede, want er vallen
vele naar Rotterdam bestemde groote schepen binnen en de
ladingen worden er dikwerf gelicht.
Ouder de dorpen is vooral Bruinisse, met oester- en
mosselvisschery, noemenswaardig; dit bloeiend plaatsje telt