Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■187
vinnen zijn geplaatst; stellig het schoonste gebouw van dien
aard in ons land. Het midden van de stad is zeer eigenaar-
dig en bestaat uit een voormalig klooster, de Abdij, en eene
menigte andere daar rondom staande en daarmede een geheel
vormende gebouwen, waaronder de Nieuwe en de Koorkerk,
beide met praalgraven van de gebroeders Evertsen, Adrianus
Junius en anderen. Het muséum en de boekerij van het
Zeeuwsch genootschap voor wetenschappen is merkwaardig. De
wallen der stad zijn in smaakvolle plantsoenen veranderd en
maken met de liefelijke omstreken een aangenaam geheel nit.
De aanvoeren uit de Oost-Indische bezittingen van suiker en
koffie, en van steenkolen en manufacturen uit Engeland, zgn
belangrijker dan de uitvoeren. De binnenlandsche handel is
er vrij levendig en de markten worden druk bezocht, tarwe
speelt de hoofdrol bij de omzettingen. Scheepstimmerwerven,
meekrapbereiding, zoutziederij, bierbrouwerij, houtzaag- en
oliemolens, twee touwslagergen en eene ijzergieterij zgn de
belangrijkste industriën.
Vlissingen was als vesting en oorlogshaven aan de breede
Wester-Schelde belangrijk, doch gaat door de voltooiing van
eene doeltreffende haven naar alle waarschynlijkheid eene
goede toekomst te gemoet, en telt 10000 inwoners; de ruim
gebouwde stad bezit een vry talrijk garnizoen; de aanwezig-
heid van koopvaarders op de reede verschaft hier afwisseling.
Een dagelijksche maildienst op Engeland, de stoom-chocolade-
fabriek, eene bierbrouwery en zeepziederij dragen thans bij tot
het plaatselijk vertier. Het metalen standbeeld van de Ruyter
versiert de oude koopvaardij haven. Door een veer-stoomboot
wordt de gemeenschap met Zeenwsch-Vlaanderen onderhouden.
Veere, met 1300 inwoners, ligt noordwaarts van de
hoofdstad aan een verzandend vaarwater, en bezit nog eenige
overblijfselen van den voormaligen luister: een tot voor
weinig jaren als militair hospitaal ingerichte groote kerk,
den fraaien Kampertoren en het raadhuis. — Bijna even ver-
vallen is het 1700 zielen bevattend Arnemuiden, ten oosten
van Middelburg, met eene visschersbevolking.
Onder de bloeiende dorpen van dit eiland verdienen vermel-
ding: Domburg, vriendelijke badplaats aan den met bui-
tenplaatsen versierden duinvoet, en Westkapelle, meteen
groot kustlicht en 2100 inwoners, meest dijkwerkers, want
de kolossale zeedijk, langs welken de grootste zeeschepen
op korten afstand voorbij varen, vordert veel onderhoud; Oost-