Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■183
ziederijeu, glasfabrieken en stoommolens; IJselmonde, op
welks grondgebied het reeds genoemd Fijenoord lag, dat thans
by de gemeente Rotterdam is gevoegd, met houtzaagmolens,
scheepstimmerwerven, een fraai kasteel en 2400 inwoners;
Ridderkerk met 6400 zielen, talryke vlasserijen en
scheepstimmerwerven langs den Maas-oever; de overige flinke
dorpen zyn bepaald landelijke gemeenten; — Rozenburg
ligt tusschen Maassluis en den Briel in de Maas en wint in
uitbreiding door inpoldering; — Voorne en Putten tusschen
Maas en Haringvliet, met verscheidene bloeiende dorpen,
zooals Heenvliet, Geervliet, Zwartewaal en Spijke-
nisse, de beide laatste met zeevisscherij;—de Hoeksche
Waard of het Land van Strijen en Beierland, met welvaart
verspreidenden landbouw, vooral vlasteelt, veefokkerij en ooft-
kweekerij: Oud-Beierland, Numansdorp, Stryen en
's Gravendeel zijn de aanzienlykste onder de volkryke
dorpen van dit eiland; — Overflakkee maakt tegenwoordig
met Goeree één eiland uit, dat op ruim 22000 bunders on-
geveer evenveel bewoners telt, die van landbouw, vooral van
meekrap, veeteelt, visscherij en den daardoor in het leven
geroepen drukken handel bestaan : Middelhar nis met 3000,
en Somnielsdyk met 2500 inwoners liggen dicht bij elkander
en zijn de welvarende hoofdplaatsen; westelyker ligt het thans
onbeduidend stadje Goeree met een vuurtoren; — het kleine
eilandje ïiengemeten is het quarantaine-oord voor de
zuidelijke havens van ons land.
IX. ZEELAND.
§ 141. Geen gewest was meer aan den invloed van golven
en stroomen onderworpen dan Zeeland, alwaar dikwerf plot-
seling bezweek wat thans met vlyt en overleg langzaam wordt
herwonnen. Staatkundig volgde het veelal de zuster-provincie
Holland, werd ook in 1433 ingelijfd in het Bourgondisch Ryk
en trad in 1579 mede toe tot de Unie van Utrecht, De bestand-
deelenzyn: A. de eilanden Walcheren, Zuid-Beveland,
Noord-Beveland, Schouwen en Duiveland, Tholen
en St. Philipsland; B. Zeeuwsch-Vlaanderen be-
westen en beoosten den Braakman; deze worden te zamen
begrensd door de Noordzee ten westen, de Zuid-Hollandsche ei-
landen ten noorden. Noordbrabant ten oosten en de Belgi-