Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■182
de oostelgke voorstad vau Rotterdam, met aanzienlijke
nijverheid, scheepstimmerwerven, touwslagerij en, velerlei stoom-
molens, steenbakkerijen, eene gasfabriek, eene glasblazerij
en verschillende scheikundige fabrieken; er zijn ruim 8200
inwoners, tal van buitenplaatsen, benevens visseherij, land-
en tuinbouw en veeteelt. Moordrecht nabij Gouda, met
2000 inwoners, fraai en welvarend dorp, met een aantal
touwslagerij en en eene steenfabriek, evenals het daartegen-
over liggende Gouderak, met verschillende garenspinnerijen
en steenbakkerijen langs den IJsel uitgestrekt. De vrucht-
bare, meer dan 4000 bunders groote Zuidplas-polder ligt
ten noorden van Moordrecht.
4. De Krimpener- en Alblasser-waarden met rijken veeteelt
en landbouw en belangryke nyverheid, met name langs de Lek
en de Maas, alwaar talrijke scheepstimmerwerven, smederijen
en machinefabrieken, touwslagerijen, zeildoekweverijen, spin-
nerijen, stoom-houtzaag-, pel- en oliemolens hoofdzakelijk de
dorpen Krimpen a. d. Lek met 1600, en Lekkerkerk met
2800 inwoners in eerstgenoemden waard, en de dorpen
Nieu w-Lekker land met 2300, en Alblasserdam met
3900 inwoners in den Alblasser-waard verlevendigen. Te
Groot-Ammers wordt jaarlyks een millioen pond kaas aan-
gevoerd. Lexmond is wegens de paardenmarkten. Meer-
kerk wegens de gunstige ligging aan het Zederik-kanaal en
de nette bouworde noemenswaardig. In het zuiden van de
Alblasser-waard ligt eene reeks zeer aanzienlijke dorpen langs
den Merwede-dijk, alwaar de landbouw en vooral de veeteelt
de Uoofd-bestaanmiddelen zijn, doch het aannemen van groote
sluis- en dijkwerken, de griendteelt en hoepelmakerij veel
bijdragen tot de algemeene welvaart; Hardinxveld met
eene groote hoepelmakerij eu 4000, Giessendam met 2700.
en Sliedrecht met 7700 inwoners en eenigen scheepsbouw
vormen eene enkele reeks huizen; Papendrecht ligt iets
lager aan de rivier, tegenover Dordrecht.
§ 140. Het Land van Overmaas bestaat uit eilanden, die
door vruchtbaarheid uimunten, als: de nog onbewoonde, lage
doch ingedijkte en geheel aan gras- en griendteelt gewijde
eilanden in den Biesbosch;—het eiland van Dordrecht, dat door
spoorwegbruggen aan het vasteland is verbonden;—het eiland
IJselmonde met vlasbouw en aanzienlijke dorpen: Zwynd recht
tegenover Dordrecht, met 3000 inwoners, belangryke zout-