Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■181
geest, fraai en landelijk dorp, met steen-, tegel- en pan-
nenbakkerijen, kalkovens en eene zoutkeet. Rhijnsburg,
bekend wegens den uitvoer van bloemkool. Warmond met
een R. K. seminarie. Sassenbeim, Lisse enHillegom,
alle met talrijke buitengoederen aan den fraaien straatweg van
Leiden op Haarlem. De uitgestrekte gemeente Alkemade
met ruim 3500 inwoners, die zich met uitmuntend goed ge-
volg op groente- en ooftteelt toeleggen en veel naar het bui-
tenland verzenden. Bij Noorden en Zevenhoven liggen
uitgebreide lage veenderijen. In het zuiderdeel van Rijnland
verdienen nog eenige dorpen vermelding: Zoeterwoude
bij Leiden, met houtzagerijen en eene fabriek tot het breien
van sokken, weder zuidelijker Zoetermeer met Zegwaart
saamgegroeid; Boskoop met 2400 zielen, vei-maard door
de boomkweekerijen en de aardbeziënteelt; iets zuidelijker,
ook aan de Gouwe, de aan papiermolens en houtverwerking
rijke dorpen Noord- en Zuid-Waddinxveen. Zoo zijn
wij van het land der heerlgke Leidsche boter naar dat der
vette Stolksche kaas gewandeld.
2. In Delfland. Voorburg, het puikje der nette en fraaie
Hollandsche dorpen, met buitenplaatsen, een paar fabrieken
en 2700 inwoners, aan 's Gravenhage grenzend, evenals het
in 't groen verscholen R ij s w ij k, alwaar een monument ter
herinnering aan den vrede van 1697 , en een ander ter eere van
Tollens is opgericht. Het geheele W^ es tl and, Zuid-Hol-
lands zuidwestelijkste hoek, mag zich in buitengemeene wel-
vaart en bloeiende, flinke dorpen verheugen, die in warmoezery,
ooftteelt, vlasbouw en druiven-cultuur ruime middelen van
bestaan vinden. Naaldwijk met voortreffelyke boomgaarden
en 4300 inwoners, het vriendelijk 's Gravesande, met 3750
inwoners. Monster met ruim 3700 inwoners en het onder-
hoorig zeedorpje ter Heide, en Loosduinen met 2400
inwoners en talrijke buitengoederen, zijn de aanzienlijkste ge-
meenten dezer streek. Ten noorden van Delft ligt Pijnakker
in veenpolders.
3. Schieland bevat ook gewichtige dorpen en is aanzien-
lijker geworden door de droogmaking der uitgestrekte uitge-
veende plassen ten N.O. van Rotterdam, thans de Prins
Alexander-polder; men ontmoet er: Overschie, tusschen
vier steden, met veel doortocht en ruim 3000 inwoners.
Hillegersberg, fraai dorp met 2400 zielen, houtzaag-
en papiermolens en enkele andere fabrieken. Kralingen,