Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■180
ruim 3600 inwoners, eene bloeiende loodwitfabriek, eenige ko-
perslagerijen, eene gasfabriek en handel in hennep; de zalm-
visscherij is hier niet onbelangrijk, en de vestiging van de
instructie-compagnie tot opleiding van onderofficiers der ar-
tillerie draagt mede bij tot de algemeene welvaart. Ieder, die
Schoonhoven hoort noemen, herinnert zich wat hier met Al-
brecht Beyling is gebeurd.
Nabij de Geldersche grenzen liggen in den zuidoostelijksten
hoek van 't gewest drie kleine landstadjes aan de Linge: Leer-
dam, met 3000 zielen, glasfabrieken, sigarenmakerijen en
houtzaagmolens, Asperen met 1400 inwoners, en Heu-
kelum met ruim 1300 zielen en een vermaard kasteel.
§ 139. Achtereenvolgens zullen wij aan het platteland der
verschillende onderdeden dezer provincie een bezoek brengen ;
overal zijn flinke, dikwerf zeer fraaie dorpen, en welvaart
heerscht er zonder uitzondering; slechts de merkwaardigste
oorden zullen dan ook kunnen worden opgenoemd met eene korte
aanwijzing der bronnen van bestaan of andere bgzonderheden.
1. In Rijnland. Katwijk binnen, een fraai dorp, met
Katwijk aan Zee ééne gemeente, aan de Rijnmonding, met
5200 inwoners, visscherij, touwslagerij en taanderg; de slui-
zen zyn bezienswaardig, dicht daarbij is een badhuis. Was-
senaar met 3300 inwoners, aanzienlijk dorp aan den duinvoet,
met heerlijke buitengoederen en kweekerijen van geneeskrach-
tige Imüden en rozen; het artilleriekamp in de vlakte van
Waalsdorp ligt iu deze gemeente. Voorschoten meer bin-
nenwaarts , tusschen 's Hage en Leiden, welvarende gemeente
van 2000 zielen, met eene aanzienlijke fabriek van goud-
en zilverwerken. Langs den Ouden Rijn: Leiderdorp,
Koudekerk, Oudshoorn en Alphen, bloeiende, hoofd-
zakelijk van landbouw bestaande dorpen , doch met vrij wat
industrie, houtzaag- en oliemolens, scheepmakerijen, kalk-
ovens en steenbakkerijen, vooral in het levendige en fraaie
Alphen, dat ruim 3200 inwoners telt en waarmede Aarla n-
d e r v e e n is saamgegroeid. Bodegraven en Z w a m m e r-
dam zijn fraaie dorpen, het eerste bevat ongeveer 3000 in-
woners met eenige nijverheid. Noordwaarts van deu Ouden
Rijn liggen: Noordwijk binnen, een belaugryk en goed
gebouwd dorp met handel in geneeskrachtige kruiden, zaden
en groenten ; met het visschersdoi'p Noordwijk aan Zee
vormt het ééne gemeente van ongeveer 3500 zielen. Oegst-