Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■178
stearinekaarsenfabriek, kurkenfabrieken eu andere minder be-
langrijke werkplaatsen brengen mede veel vertier aan, dat
nog aanzienlijk wordt bevorderd door een gewichtigen zee-
handel, reederg en binnenlandschen handel.
Iets lager aan de Maas ligt Vlaardingen, met ruim 9000
van haringvisscherij en koopvaardij bestaande inwoners;
de aanvoer van zout, wijn, zuidvruchten, stokvisch en teer
neemt toe, evenals de uitvoer van geraffineerde suiker en
jenever; er zijn in deze tegenwoordig sterk bloeiende plaats
enkele branderijen, scheepstimmerwerven, touwslagerij en, rijst-
pelmolens en traankokerijen.
Maassluis ligt nog iets nader aan den mond der Maas
en gaat eene schoone toekomst te gemoet als de nieuwe
waterweg van Rotterdam naar zee geheel zal zijn voltooid;
deze herlevende stad bevat slechts 4000 inwoners en heeft
als middelen van bestaan een aantal vischschepen, drie scheeps-
timmerwerven, eene touwslagerij en handel in zout, steenkolen
en portwijn.
§ 137. Aan den zuidelijken oever der Nieuwe Maas ligt
de grijze vesting Brielle op het eiland Voorne, met 4300
inwoners, geringen handel en onbeduidende industrie, al vindt
men er eene zoutziederij, meestoot en touwslagerij; het gar-
nizoen geeft nog eenig leven aan deze in 's lands geschiedenis
zoo vermaarde stad, die thans prijkt met een herinnerings-
monument aan Neerlands onafhankelgkheid. Op hetzelfde
eiland ligt Helvoetsluis aan het Haringvliet en den mond
van het Voornsch zeekanaal; het is eene vesting en oorlogs-
haven met ongeveer 4400 inwoners, waaronder evenwel vrij
wat garnizoen en zeemacht begrepen is; de drukke scheep-
vaart geeft hier veel vertier, en de landswerf geeft ook aan
velen een goed bestaan.
Dordrecht aan de Merwede, op een eiland van geringen om-
vang gelegen, was van ouds eene gewichtige handelstad en nog
zijn de stroomen, welke hare wallen bespoelen, wegens hunne
ligging in het centrum der riviervertakkingen, verlevendigd
door eene ongehoord drukke vaart, doch de handel is niet
in verhouding tot andere oorden toegenomen; toch is hier nog
steeds de hoofd-aanvoerplaats van timmerhout van den Rgn.
De bevolking van ruim 25000 zielen behoort tot de gegoedste
van ons land en heeft zich ook op nyverheid toegelegd: na-
tuurlijk staan bovenaan ruim 20 houtzaagmolens, voorts