Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
177
en 'zeepziederijen, branderijen, destilleerderijen, likeurstoke-
rijen, azijnmakergen, leerlooiergen, zeildoek-, tabak-, sigaren-
en garancine-fabrieken, sleepbellingen ^n eene glasblazerij;
de bekende machine-fabriek van Fgenoord met 1000
werklieden ligt tegenover de stad op het eiland TJselmonde.
De Groote kerk, met praalgraven en prachtig orgel, en het
stadhuis liggen in de binnenstad; de wijken der buitenstad
langs de Maas zijn ruimer en fraai gebouwd en, merkwaardig
genoeg, laden en lossen groote zeeschepen in de verschil-
lende havens, welke dit gedeelte doorsnijden; prachtige
bruggen, geheel ingericht op een druk verkeer, overspannen
de breede grachten, en de sierlijk herbouwde Zuiderkerk, de
beurs en het gebouw der Yacht-club verfraaien deze buurten;
aan de westzijde is een smaakvol wandelpark aangelegd, waarin
het marmeren standbeeld va n Tollens is geplaatst, en eene
wandeling door stad en buitenwgken doet het oog op nog
menig flink gebouw vestigen, zooals het nieuwe ziekenhuis,
het weder opgebouwde, door brand vernielde fraaie muséum
Boijmans, voorheen het gemeenelandshuis van Schieland,
waarneven het bronzen beeld van van Hogen dorp, en
andere; op de niet groote Groote-markt staat het metalen
standbeeld van Er as mus, en nabg het sierlgk stations-
gebouw van den Hollandschen spoorweg ligt de fraaie Rotter-
damsche diergaarde.
Delfshaven is bijna eene voorstad van Rotterdam, telt
ruim 8500 inwoners, die een bestaan vinden in den handel,
hoofdzakelgk in 't leven geroepen door een veertigtal bran-
derijen en destilleerderijen, scheepstimmerwerven, ijzergiete-
rijen, stoom-werktuigfabrieken , eene stoom-suikerraffinaderij,
eene glasblazerg en nog verscheidene andere fabrieken, als-
mede in den daardoor in 't leven geroepen handel.
Wederom een half uur verder ligt Schiedam, met een haven
aan de Maas, in de laatste jaren zich sterk uitbreidend en
thans 20000 zielen tellend; met vriendelgke en leelgke wijken,
want een gedeelte der stad is geheel gewgd aan de hoofd-
industrie, dat is moutwgn- en j ene ver-st oker ij; waar-
toe ruim 280 brandergen, 56 moutergen en een aantal mo-
lens van verschillenden aard zgn ingericht, die jaarlgks wel
300000 vaten gedestilleerd vervaardigen, waarvan nauwelijks
één-derde naar het buitenland wordt gevoerd, terwgl al het
overige in ons land wordt verbruikt; houtzaagmolens, scheeps-
timmerwerven , lijnbanen, eene glasblazerij, stoom-pelmolen,
16