Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■176
een tot militair-magazijn ingericht kasteel; het garnizoen,
de steen- en pannenbakkeryen, scheepstimmerwerven, enkele
andere takken van nijverheid en een levendige handel in hennep,
steenen en dakpannen verschaffen hier vrij wat vertier.
Evenals Woerden ligt O n d e w a t e r op de Utrechtsche
grenzen, maar is onaanzienlijker, slechts ruim 2000 zielen
tellend; het plaatsje wordt bespoeld door den Hollandschen
IJsel en bestaat van garenbanen en lijndraaieryen, en han-
del in kaas en hennep.
Gouda, aan IJsel en Gouwe, is eene bloeiende stad met
ruim 16000 inwoners, net en vroolijk gebouwd en drukbezocht
op de marktdagen, maar buitendien aan een der scheeprijkste
waterwegen van Nederland gelegen. De industrie is er zeer
levendig, want onderanderen vindt men er: branderyen, een
zeer belangryke zeepziederij en groote stearine-kaarsenfabriek,
eene ijzergietery , gasfabriek, tabakspijpenfabrieken, sigarenfa-
brieken, pottebakkerijen, olie- en houtzaagmolens, benevens
eene garenspinnery en talrijke garenfabrieken, die vele handen
bezig houden. Wereldberoemd zijn de geschilderde glazen der
Groote kerk, en bevallige plantsoenen omringen de stad, die
door eene doeltreffende vereeniging tot werkverschafBng geheel
verlost is van de vroeger drukkende bedelarij.
§ 136. Rotterdam, de bloeiendste koopstad van Nederland,
telt tegenwoordig ongeveer 125000 inwoners en breidt zich
allengskens uit langs de rivier de Maas, weldra — hoopt
men — ook aan de overzyde, als eenmaal het plan tot het
bouwen van eene vaste brug zal zijn volvoerd; nu onderhoudt
eene stoomboot de gemeenschap. Daar de zeehandel der Zuid-
Hollandsche havens hier hoofdzakelijk te huis is, wordt deswege
naar § 133 onder e) verwezen; alleen vermelden wij nog dat ruim
1500 zeestoombooten uit Java, Nieuw-York, Groot-Britanje,
Frankrijk, de Middellandsche zee. Hamburg, Noorwegen en
de Oostzee jaarlijks binnenvallen: het verkeer op rivier en
binnenwateren is geheel geëvenredigd aan den levendigen zee-
handel. De nyverheid is daarentegen veel minder belangrijk,
wanneer wy deze stad althans in dit opzicht ook met de
hoofdstad willen vergelijken; maar toch wordt veel welvaart
verspreid door de talrijke industrieën, welke worden uitge-
oefend en waarvan de voornaamste werkplaatsen zijn: yzer-,
koper-enmetaalgieterijen, scheepstimmerwerven,stoom-
houtzaag- en pelmolens, lijnbanen, suikerrafEnaderyen, zout-