Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■175
de kom van het aanzienlijke dorp behalve de vuurtoren ook het
badhuis en de hotels in 't oog; nergens wordt de blik echter aan-
genamer door sierlyken bouwtrant verrast dan in het reeds
vermeld Willemspark en aangrenzende straten.
Delft, met bijna 23000 inwoners, ligt een flink uur
zuidwestelijker en is eene nette, stille stad, met eenige graf-
tombes in de Oude kerk en het fraaie praalgraf van Prins
Willem 1 in de Nieuwe kerk, alwaar ook Hugo de Groot
begraven is. De polytechnische school is hier gevestigd en
bezit eene fraaie modelzaal. Handel en vertier zijn hier be-
duidend, eensdeels door de markten, waar jaarlijksch wel
een millioen pond boter en kaas wordt aangevoerd , ander-
deels door de nyverheid, welke zich in verschillende takken
splitst, waarvan wy alleen de belangrijkste noemen: destil-
leerderij, branderij en gestfabricatie, zeep- en zoutziederij ,
glasfabricatie, aardewerkvervaardiging, wolverwerking , tapijt-
fabrieken, stoomolie- en pelmolen, yzergieterijen en vijlen-
kapperij ; voorts vindt men hier de constructie-werkplaats en
grofsmederij van de artillerie.
§ 135. Leiden, de marktplaats van 60 dorpen, aan den
Ouden Rijn, is eene zeer ruim gebouwde, fraaie stad van
40000 inwoners, die hoofdzakelyk bestaan van eene groote
verscheidenheid van fabrieken, vooral: wolle- en sajet-garen-
fabrieken, laken-, deken- en duffelfabrieken , grein- en poli-
miet-fabrieken, vlaggedoekvervaardigiug, wolspinnerijen, stoom-
katoenweveryen en stoffenverwerijen, velleblooteryen , leer-
looierijen, spiegel- en behangselpapierfabrieken, yzergieterijen,
boekdrukkerijen, eene grof- en ankersmederij, destilleerdery en,
zout- en zeepziederijen. De Breedestraat is de fraaiste van
ons land en de levendigste van deze voor 't overige stille
academiestad. Eenige fraaie kerken, het deftig stadhuis en
het nieuwe ziekenhuis, waarvóór het standbeeld van Boerhave
is geplaatst, strekken Leiden tot sieraad, en de wetenschap-
pelijke verzamelingen, ten dienste der studie bijeengebracht,
zijn zelfs buitenlands vermaard. De wallen zijn grootendeels
als wandelingen aangelegd en de omstreken niet onaardig;
midden in de stad verryzen op een 35 meter hoogen heuvel de
overblyfselen van een zeer ouden Burg , vanwaar men een
fraai uitzicht op de stad en omstreken heeft.
In het oostelijk deel van het gewest, ligt mede aan den
Ouden Ryn de stad Woerden, met bijna 4000 inwoners en