Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■172
verschaiFende en ruim een millioen ton turf van de beste
hoedanigheid opleverende. Daar de meeste veenplassen uitgeput
geraken, zijn de belangi-gkste bereids drooggemaakt en krimpt
het aantal jaarlijks in.
d) V i s s c h e r ij. Vlaardingen is de hoofdzetel der groote
visscherij; ruim 60 loggers en hoekers varen alleen vandaar
jaarlijks uit ter haringvangst, en de helft dier vaartuigen worden
's winters ter beug- en kolvaart op kabeljauw en schelvisch
uitgerust; Maassluis, Pernis en Zwartewaal leggen zich ook
op deze nijverheid toe; de verschharingvangst geschiedt het
meest van uit Scheveningen, in belangrijkheid volgen daarop
Katwgk en Noordwijk, in 't geheel worden daartoe 180
schepen van kleiner bouw (pinken) gebezigd; in die plaatsen
behooren ook de vaartuigen te huis, die op schol en tarbot met
het schrobnet visschen. Een aanzienlijke uitvoer naar België
en het Tolverbond verschaft tegenwoordig veel voordeel; van
hoeveel belang de zeevisscherg is, kan men onderanderen
daaruit afleiden, dat daarvoor in dit gewest 3 millioen pond
zout in 1862 werd gebezigd. Hierbij treedt de vischvangst op
de binnenwateren en stroomen op den achtergrond, ofschoon
de zalmvisscherg op Maas, Lek en Merwede toch aan-
zienlijke winsten oplevert en zelfs met kleine stoomvaartuigen,
welke de netten uitzetten en ophalen, wordt gedreven.
e) Handel. De buitenlandsche handel, met name de
groote zeevaart bekleedt in Zuid-Holland onder de bronnen
van welvaart eene der eerste plaatsen; het aantal steden dat
er deel aan neemt is niet groot, het zijn Rotterdam, Dordrecht,
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Delfshaven en Helvoetsluis,
doch het vertier is er niet minder om, en het schijnt wel of
die overzeesche handel zich meer en meer naar de Zuid-Holland-
sche havens verplaatst; men oordeele uit het vol gende: in drie
verschillende tijkvakken liepen binnen het volgend aantal ge-
laden schepen met het daarnevens gevoegd aantal tonnen.
lu 1846 tot 1850 In 1862: In 1873:
In de havens van: gemidJeld jamlijks:
sch. ton sch. ton sch. ton
Zuid-Holland 2479 465992 3641 910398 5035 1 858500
Noord-Holland 2611 432138 2588 568454 1986 762993
Overige provinciën 1614 127392 2132 216360 1405 276113
En daarentegen klaarden uit:
Zuid-Holland 1834 353440 2294 665993 2775 1 143805
Noord-Holland 1535 225779 1440 309295 862 304566
Overige provinciën 961 106393 1138 133071 844 153491