Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
landouwen. Zuidwaarts is Noord-Hollands grond ryk aan pol-
ders, die alle aan het water ontwoekerd zijn: de Heer Hugo
Waard, de Schermer en vooral de uiterst vruchtbare, ge-
durende het Twaalfjarig Bestand drooggemaakte Beemster
(met 4000 inwoners op 7200 hectaren) zijn de aanzienlijkste.
Midden tusschen die veerijke polders naby het Noord-Hollandsch
Kanaal ligt een neringryk vlek, het 2000 zielen tellend, in
1654 door brand byna geheel vernield de Rijp, alwaar men
behalve een vrij belangrijken binnenhandel verscheidene fa-
brieken vindt: eene spinnery, azijnmakerij, likeurstokery, voorts
molens, scheepstimmerwerven, eene leerlooierij en haringbuizen.
Het naburig Graft is niet meer zoo welvarend als voorheen,
maar bezit toch nog hennepmolens en vier lijnbanen.
Aan de tegenovergestelde noordwest-zijde van den Beemster
ligt het nette dorp Oosthuizen, met aanzienlijken handel
in kaas; noordelijker in West-Friesland vinden wij een rijk
landbouw- en veeteelt drijvend district met talrijke flinke dor-
pen: Opmeer is door zijne markten bekend. Hoogwoud is
er de grootste gemeente met ruim 2000 zielen. Den meesten
bloei vindt men in de dorpen, welke in de Streek langs den
straatweg van Hoorn naar Enkhuizen elkander onafgebroken
opvolgen en vooral bij laatstgemelde plaats eene aaneenge-
schakelde dorpsstraat vormen; zij zijn Wester- en Ooster-
blokker, Westwoud, Hoogkarspel, Grootebroek
en Lutjebroek, en Bovenkarspel, wier bewoners zich
niet enkel tot veeteelt bepalen, maar den vetten kleibodem
bezigen tot het zorgvuldig aankweeken van allerlei boom-
vruchten en het telen van velerlei moesgroenten en fijne
handelsgewassen; 's zomers wordt het kleine Broekerhaven
aan de Zuiderzee verlevendigd door den drukken uitvoer naar
Amsterdam en elders van groenten en ooft.
In Waterland, tegenover de Rijks-hoofdstad, is de grond op
menige plaats drassig, maar er zijn uitgestrekte veeryke
weilanden, want het is de melkbron dier groote stad; onder
de dorpen zijn merkwaardig: Broek in Waterland,
wereldberoemd wegens de netheid, zindelijkheid en eigenaardige
bouworde; de 1500 inwoners zijn evenwel niet zoo vermogend
meer als voorheen en houden tegenwoordig gelijken tred met
de- overige Noord-Hollanders. I lp en dam aan het Kanaal,
een levendig dorp. Mieuwendam een der bloeiendste dorpen
aan den noordelijken oever van het IJ, met veeteelt, scheeps-
bouw en 4 houtzaagmolens. Buiksloot tegenover Amsterdam,