Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
worden. Heemskerk met fraaie buitengoederen is merk-
waardig wegens de oudheid van het nog bestaand slot, door
den Roomsch-Koning Willem II gebouwd. Uitgeest, om-
ringd van tuinen, bloemvelden, boomgaarden en weiden, is
een zeer welvarend en netgebouwd dorp van ongeveer 2000
inwoners aan het Uitgeester-meer. Langs het door zeildoek-
wevers bewoonde K r o m m e n i e d y k betreedt men het opmer-
kelijk net Krommenie met bijna 3000 inwoners, die be-
staan van rolreederijen (zeildoekfabrieken), met 1400 tot 1500
werklieden in de plaats zelve en in de omstreken, eu van handel;
het behoort tot de Zaanstreek evenals de in de lengte langs
vaarten gebouwde volkrijke en neringrijke dorpen Assendelft
met 3200 zielen, veeteelt, weverij en eene papierfabriek , en
Westzaan met 2400 zielen, welvarend door menigvuldige
molens en fabrieken en prijkende met fraaie particuliere wo-
ningen en openbare gebouwen; Oostzaan en Wormer aan
de andere zijde van den Zaanstroom zijn tegenwoordig minder
bloeiend, al verschaffen eenige olie- en houtzaagmolens er
nog vrij wat vertier.
Nabij Alkmaar ligt het kleine Heilo schilderachtig in
het geboomte verscholen, het bekende Willebrordsputje vindt
men nabij de hervormde kerk. De beide gemeenten E g m o n d
liggen aan en in de duinen; de 1800 inwoners van het zee-
dorp van dien naam leven van de vischvangst, zijn grooten-
deels roomsch-katholieken van de oude klerezij (nergens el-
ders in ons land wordt deze leer door de meerderheid der
bevolking beleden) en verheugen zich in een fraaien vuur-
toren, door een gegoten ijzeren leeuw versierd en den naam
dragende van Jan van Speykstoren. Bergen, het fraaiste
oord van dit noorderkwartier, ligt te midden van hooge
boomrijke duinen en van enkele landgoederen; de ruïne der
oude kerk is bezienswaardig. Iets noordelijker beschermen
de kolossale dijken der Hondshosschen by Petten het ryke
daarachter liggende land, want de duinen worden hier plot-
seling afgebroken.
Hier ligt de bijna 5000 inwoners tellende gemeente Zijpe,
eene aanéénschakeling van welvarende kerkdorpen in uitgestrekte
welige polders; aan de veerijke Zijpe grenst noordwaarts de
uit bouw- en weilanden bestaande Ann a-P a u 1 o w n a-p o 1 d e r.
Overal liggen voorts bloeiende dorpjes verspreid, waar veeteelt
en zuivelbereiding welvaart verspreiden; het plattelandstadje
Schagen met 2900 inwoners is het middelpunt dier welige