Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
bouwland, hoofdzakelijk haver, tarwe, koolzaad en vlas voort-
brengende. De beide hoofdbuurten, Hoofddorp en Nieuw-
Vennip, beloven flinke dorpen te worden. Drie groote stoom-
gemalen houden den polder droog, en ieder eigenaar moet
jaarlijks voor elk hectare /9 opbrengen om die molenwerk-
tuigen, de kanalen, bruggen, dijken en wegen te onderhouden.
De vreemdeling staat verbaasd als hij deze schepping van
onzen tgd ziet; de Nederlander rijdt er met den spoorweg
dikwerf onverschillig langs, zonder er ooit een bezoek te
brengen.
Ten westen van dezen polder ligt »de tuin van Amster-
dam": zuid- en noordwaarts van Haarlem is de duinzoom
versierd met eene aaneenschakeling van buitengoederen en vil-
la's, van bosschen en weiden, van wandelparken en bloem-
bedden: het vriendelgk Bennebroek, Heemstede met
tallooze bleekergen, het sierlijk Overveen en Bloem en-
da al, en Velzen, door het graven van het nieuwe kanaal
eene geheel andere toekomst te gemoet gaande dan men ooit
vroeger had verwacht, volgen in eene onafgebroken reeks en
worden alle 's zomers door Amsterdamsche familiën bewoond,
die er welvaart en levendigheid verspreiden. Te midden der
duinen, aan de boorden der Noordzee, ligt het groote visschers-
dorp Zandvoort, met een net en drukbezocht badhuis.
Van het uitgestrekt en ook in 't buitenland vermaard krank-
zinnigengesticht Meerenberg, met kerk en park, nabij
Bloemendaal gelegen, mogen wij niet zwggen, evenmin als
van de bouwvallen van het slot B r e d e r o d e bij het liefelgk
dorpje Zandpoort op Velzen's gebied. De doorgraving van
den nieuwen zeeweg geschiedde niet ver van het punt, dat van
ouds als Holland op zgn smalst bekend stond, daar hier het
Wijkermeer nauwlijks een uur van de Noordzee verwgderd
was; wg betreden verder noordwaarts het voormalig schierei-
land van Noord-Holland.
§ 129. Beverwijk grenst aan het pasgenoemd Velzen
en is een vriendelijk, ruimgebouwd vlek van 3300 zielen,
te midden van moezerijen en boomgaarden, door eene lange
haven gemeenschap met het nieuwe Zeekanaal hebbende,
ten dienste van den afvoer der boom- en veldvruchten, wier
verbouw het hoofd-bestaanmiddel is, ofschoon eenige ngver-
heid ook welvaart verspreidt. Het stille dorpje W g k aan
Zee is van eene visschersplaats een landbouwend oord ge-