Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
haveu aau de Zuiderzee en 3200 inwoners, waarvan vele in
weveryen arbeiden, andere landbouw en ooftteelt drijven, doch
vooral een groot gedeelte van de vischvangst op de Zuiderzee
leeft; de ansjovis-zouterij is er van groot belang. Het naby-
gelegen paviljoen op het grondgebied van het vriendelijk
Blarikuni levert de fraaiste vergezichten op, welke men
uren in 't rond kan vinden. Laren met 2000 zielen is ook
een fraai dorp met landbouw en eenige fabrieken van haren
tapyten en koedekken. — Hoe klein ook, Nederhorst
den Berg moet genoemd worden, wegens landelijk schoon
en de aloude op een kunstmatigen heuvel gebouwde kerk.
Een aantal veeuplassen liggen in deze streken.
In Amstelland liggen onderanderen de uitgestrekte gemeenten:
Nieuwe r-A m s t e 1, aan de hoofdstad grenzende en in verschil-
lende sterk bevolkte buurten bijna 9000 bewoners tellende;
vooral naby Amsterdam langs den Amstel is de nyverheid
belangrijk: twee glasblazerijen, eene groote stearine-kaarsen-
fabriek, eene sodafabriek en enkele andere scheikundige fa-
brieken zijn in de eerste plaats noemenswaardig; tuinbouw
en veeteelt paren er zich voorts aan veenderij. — Ouder-
Amstel ligt oostelyker, is kleiner en ook veel minder be-
volkt ; het hoofddorp Ouderkerk aan den Amstel is echter
zeer fraai gelegen. Zuidelijker vindt men Aalsmeer, een
groot dorp aan de ringvaart van den Haarlemmermeer-polder,
bijna 3300 inwoners telleud, die grootendeels omringd van
veenplassen veel welvaart genieten door de boom- en blóem-
kweekerijen en eene aanzienlijke aardbeziën-teelt.
Als van zelve betreden wij de belangrijkste plattelandsge-
meente van Nederland, het 18000 hectare groote Haarlem-
mermeer, sedert 1855 in een vruchtbaren polder herschapen,
met eene steeds klimmende bevolking van 12000 zielen;
de dijk en de ringvaart zijn ongeveer 60000 meter lang, de
vaarten in de polder strekken zich uit over 170000 meter
lengte, de meestal kunstmatig bestrate wegen over 223000
meter; 69 bruggen bevorderen de gemeenschap in de ge-
meente en door 12 wegen zijn de naburige dorpen er mede
in verbinding gebracht; de meeste landhoeven zijn 40 tot 60
hectare groot en vorderden voor woning, stalling en schuren
elk stellig wel 10000 gulden, weshalve men gemakkelijk kan
nagaan hoeveel waarde thans reeds in dezen nieuwen polder
vertegenwoordigd is, want hij is geheel in cultuur gebracht,
voor de helft als weide- en hooiland, voor het overige als