Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
163 '
en gasthuis zijn alle vernieuwd; eene zoutziederij, eene oven-
tegelbakkerij , eene touwslagerg, eene leerlooierij , een paar
scheepstimmerwerven en eenige molens dragen tot de welvaart
bg. — Edam was vroeger veel aanzienlijker, maar de
5200 inwoners kunnen zich tegenwoordig niet in zulk een
belangrijk vertier verheugen als voorheen hun deel was, toen
de haven aan de Zuiderzee drukker werd bezocht; houthandel,
kaasmarkten, eene groote touwslagerij, eene zoutziederij en
een paar scheepstimmerwerven vormen de middelen van be-
staan , terwijl er tevens eenige gegoede familiën wonen. Hier
werd door Nieuwenhuizen de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen gesticht. Onder Edam behoort het visschersdorp
Vo lend am met 1000 inwoners, op ruim 100 vaartuigen
hun bedrijf op de Zuiderzee uitoefenend; dit plaatsje is op-
merkelijk door de geringe beschaving der bewoners, die er
wonen en leven zooals men dit wellicht reeds vóór eene eeuw
deed. — Monnikendam telt 2750 inwoners en zag de
haven verzanden, welke aan de Gouw-zee, een inham der
Zuiderzee, is gelegen; thans is het alleen belangrijk als
stapelplaats van de ansjovis en haring, welke laatste na zou-
ting en rooking als bokking in den handel komt; in dit vrien-
delijk stadje vindt men eene groote zeepziederij en twee
niet onbelangrijke scheepstimmerwerven.
§ 128. Het rijkbevolkte platteland van dit gewest bevat
menig aanzienlijk dorp en vlek, de welvaart straalt vooral
in het noordelijk gedeelte, over het LJ, allerwege door en het
land IS met dorpen bezaaid, die evenwel niet aanzienlijk ge-
noeg zijn om by alle stil te staan; uit den aard der zaak
worden slechts de belangrijkste genoemd.
In het uiterste zuid-oosten ligt de aanzienlijke gemeente
Hilversum, met bijna 7000 zielen, tusschen de Gooische
heuvelen en bosschen in een aangenaam oord; het dorp is
fraai en bestaat hoofdzakelijk door de tapijt-, vloerkleeden-
en Hilversummerstreep-fabrieken en eene groote stoom-katoen-
weverij en spinnerij; de landbouw en houtteelt worden even-
wel ook niet verwaarloosd , en het verblijf van gegoede familiën
benevens het vreemdelingenbezoek gedurende de zomermaanden
verschaffen veel vertier; het naburig 's Graveland ligt in
prachtige lanen en schoone buitengoederen verscholen. Door
het landelijke Bus sum en de schilderachtige dreven om
Oud-Bussum nadert men het groote dorp Huizen met eene