Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
1(52
aanvangt; de ngverheid bepaalt zich tot eene metaal- en
gzergietery, eene stoomhoutzagery, eene gasfabriek en een
paar scheepstimmerwerven.
§ 127. Op de oostelijke landtong van Noord-Holland,
Drechterland genaamd, liggen te midden van welige landou-
wen de door de Zuiderzee bespoelde steden: Medemblik,
met 2250 zielen en eene zeer goede doch weinig bezochte
haven, alleen verlevendigd door eenigen uitvoerhandel naar
Engeland; kaasmarkten en zoutziederyen verschaffen de be-
staanmiddelen aan het ruimgebouwd stadje, dat de over-
blijfselen van het slot van Koning Radboud bevat, doch sterk
is teruggegaan sedert de uitgestrekte gebouwen, vroeger als
instituut voor de marine gediend hebbende, geheel ongebruikt
blijven. — Enk huizen, welks overblijfselen van nog grooter
teruggang getuigen, want de welvaart van vroeger eeuwen
herkent men nog in sommige woningen en gebouwen, waar-
onder het stadhuis, de Wester- en Zuiderkerken en de toren
Domburg of Drommedaris, met het fraaiste klokkenspel van
ons land, uitmunten; thans drijven de 5400 inwoners geen
handel meer op Oost en West, maar bestaan van visseherij ,
marktbezoek, zoutziederij , ansjovis- en huidenzoutery ; de
muziek vond hier steeds ijverige beoefenaars. — Hoorn met
9600 inwoners: deze van ouds vermaarde zeestad is in eene
bloeiende, nette landstad herschapen, door plantsoenen om-
ringd en bestaat van de aanzienlijke kaas- en veemark-
ten eu den daaraan verbonden handel; het stadhuis, de her-
bouwde Groote kerk en het tribunaal zijn de merkwaardigste
gebouwen; op een eilandje aan de ruime haven ligt de cor-
rectioneele gevangenis voor mannelijke veroordeelden. Er zijn
zeer weinig fabrieken en deze zijn behalve de goud- en zil-
versmederijen van geringe beteekenis: eene zoutziederij, eene
azijnmakerij , eene bierbrouwerij, eene zeepziederij , ansjovis- ,
huiden- en groentezouterijen, eene gasfabriek en eene scheeps-
timmerwerf.
In Waterland liggen drie andere kleine steden: P u r-
merend aan het Groote Kanaal is de bloeiendste, telt 4700
inwoners, die veel Noordsch hout ontvangen en een leven-
digen binnenhandel drijven; de markten zijn zeer druk be-
zocht, kaas is het hoofd-artikel; de wallen zyn in lieve
wandelingen veranderd en de nette, welvarende stad vertoont
dien bloei door de fraaie publieke gebouwen: kerken , raadhuis