Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
177
't leven roepen, welke wijd en zyd vermaard is. Zaandam
wordt door de rivier verdeeld in Oost- en West-Zaandam en
verheugt zich in een fraai stadhuis aan de ruime Vóórzaan;
niet ver van het vereenigingspuut der Oost- en Westzijde,
nabij den Dam, ligt het bekende huisje van Tzaar Peter
den Grooten, alwaar deze in 1697 heeft vertoefd. De
meeste handel wordt door V^'ormerveer gedreven, dat zeker
niet het minst welvarend oord der pasgenoemde streek is en in
rechtstreeksche gemeenschap staat met het Groot-Noord-Hol-
landsch kanaal.
Aan dat vaarwater ligt noordelijker Alkmaar, bloeiende
marktstad van kaas, granen en vee, met levendigen binnen-
handel en niet onbeduidenden aanvoer van hout uit Noorwe-
gen; deze nette welgebouwde stad telt bijna 12000 inwoners,
bezit eene fraaie Groote kerk met grafgesteenten van beroemde
personen, een deftig stadhuis in de schoone Langestraat en
aangename wandelingen op de wallen en in het Alkmaarder-
hout , met het smaakvol aangelegd kerkhof. De nijverheid is
er van weinig belang: stoom-, meel- en grutmolens, zout-
en zeepziederijen, bierbrouwerijen, pottenbakkerijen, kalk-
branderijen, huidenzouterijen, sigarenmakerijen en taanderijen
zijn de gewichtigste fabrieken. — De gemeente den Helder
ligt op het noordelijk uiteinde der provincie aan het Mars-
diep, en waar het Groot Kanaal in zee mondt, is neven het
grijze dorp eene nieuwe stad opgegroeid, die den naam van
Nieuwe-diep draagt en rondom het maritieme établisse-
ment Willemsoord is gebouwd; thans zijn beide plaatsen ge-
heel aanééngebouwd en bezitten reeds meerdere kerken van
verschillende eerediensten, flinke schoolgebouwen en uitspan-
ningslocalen; in den Helder is het raadhuis en houden de
infanterie en artillerie garnizoen, die het naburige sterke
fort Kijkduin bezetten; een zeer fraaie vuurtoren verrijst däär
boven op het duin , terwijl het metereologisch observatorium
aan den prachtigen zeedijk ligt, die ruim 30 meter diep in
zee afdaalt en een waar kunstgewrocht is; aan het Nieuwe-
diep zijn de dokken, de landswerf, de kazerne en het hos-
pitaal der mariniers, de kweekschool voor adelborsten en,
te midden van al die kenmerken eener zeestad, het paleis ,
de woning van enkele vlag- en hoofdofficieren; de geheele
plaats, ruim 20000 inwoners tellende, leeft van zeevaart
en handel, en gaat nog schooner toekomst te gemoet door
den spoorweg naar Amsterdam, welke aan een ruime havenkom
10