Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
gebouwd eu strekt tot verblijf van het depót van discipline
voor onhandige soldaten.
§ 126, -Nauwlyks drie uur ten westen van Amsterdam ligt
Haarlem, de hoofdplaats van de provincie, nabg den duin-
voet aan het druk bevaren Spaarne, met ruim 32000 inwo-
ners, net en welvarend van voorkomen eu versierd door eene
ruime markt, waarop het ouderwetsch stadhuis, de schoone
en groote Bavo's kerk, met het beroemd orgel en eenige
grafteekenen, en het bronzen beeld van Laurens Koster
prijken ; een aantal andere fraaie gebouwen zijn in de stad
verspreid, wier wallen in aangename wandelingen zijn her-
vormd en die zich op heerlijke omstreken kan beroemen; het
schoonst is het aan de stad grenzend bosch, bekend als
Haarlemmerhout, met buitengoederen omringd, waaronder voor-
al uitmunt het Koninklijk paviljoen, met eene verzameling van
schildergen en van geologische voorwerpen. De handel en mark-
ten zgn voor de welvaart dezer stad van niet zooveel belang
als de nijverheid, hoofdzakelijk in manufacturen; de ka-
toen- en zgdeweverijen, -verwergen eii -drukkerijen, de stoom-
bleekerg, de metaal- en lettergieterg, de scheepstimmerwerven,
de fabrieken van stoomwerktuigen, de rijtuigfabriek, lijnbanen,
haarlemmerolie-fabrieken, brood en meelfabrieken, zout- en
zeepziederijen, bierbrouwerijen, azijnmakergen en de werk-
plaatsen van de Hollandsche Spoorwegmaatschappij zijn het
iDelangrijkst. Het onderwijs is er uitnemend goed ingericht.
Zaandam ligt nabg de monding van de Zaan in het Y en
telt ruim 12000 zielen, maar hoewel eene stad, is het toch
aan alle zgden open en vormt schijnbaar één geheel met de
langs den Zaanstroom liggende dorpen Koog aan de Zaan,
2300 inwoners. Zaandijk, 2300 inwoners, en Worm er-
veer, 3500 inwoners, welke plaatsen met eenige aangren-
zende gemeenten de zoo belangrijke Zaanstreek uitmaken,
(een district met ruim 30000 bewoners,) eigenaardig in bouw-
orde en middelen van bestaan; de nette, levendig gekleurde,
doch veelal houten huizen herbergen eene welvarende bevol-
king, die bijna uitsluitend bestaat van stoom- en windmolens ;
langs Zaan en nevenkanalen staan er dan ook 300 in dichte
gelederen, zooals: houtzaag-, olie-, pel-, papier-, verfhout-,
snuif-, chocolade-, mosterd- eu stijfselmolens, die eene be-
drijvigheid en eenen binnen- en buitenlandschen handel in