Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
zijn meestal van stoomvermogen voorzien, als suikerraf-
finaderijen en stroopkokerijen, diamantslijperijen,
werktuigfabrieken en metaalbearbeiding in 't algemeen,
gasfabrieken, fineerzagerijen en houtzaagmolens, scheeps-
timmerwerven, touwslagerijen, meel- en broodfabrieken, koffie-
verlezerijen, scheikundige en verfstof-fabrieken, stearine-kaar-
senfabrieken, bereiding van vei-duurzaamde levensmiddelen,
zeepziederijen, belangrijke bierbrouwerijen, azijnmakerijen en
de vermaarde likeurstokerijen; deze opsomming moge
voldoende zyn om aan te toonen, dat duizende gezinnen van
de nijverheid bestaan. Door uitmuntende stedelijke instellingen
en eenige particulieren wordt gezorgd voor uitstekend lager-
en middelbaar onderwijs, doch het atheneum bloeit niet en
de studie te Amsterdam is het meest gericht op de genees-
en heelkunde en de godgeleerdheid; voor laatstgenoemd vak
zijn verschillende seminariën opengesteld.
Sedert eenige jaren breidt de stad zich vooral aan de zuid-
zijde uit; bij den Amstel verrezen fraaie wijken en iets weis-
telijker werd het uitgestrekte schoone rij- en wandelpark
aangelegd, dat met Vondels standbeeld prijkt.
Ten oosten der Rijkshopfds,tad liggen ter harer verdediging
drie kleine bevestigde steden: W é e s p , aan de Vecht, met
3000 inwoners en eenige fabriekeu: branderijen, houtzaag-
molens , kalkovens, rijtuigfabrieken, bleekerijen, scheepstim-
merwerven, leerlooierij en tabaksbereiding; het stadje is net
en ruim gebouwd, ligt in een vriendelijk oord en bezit behalve
eene fraaie hoofdkerk, een der schoonste raadhuizen van het
gewest. — Mui den aan de monding der Vecht in de Zui-
derzee , een nog veel kleiner stadje met veel vertier in de
haven en door de sluis; een belangrijke zoutkeet, ansjovis-
zouterij, scheepstimmerwerven en de eenige buskruitfabriek
van ons land zijn de overige hulpbronnen; nabij de stad, nog
binnen de vestingwerken, ligt het oude Muiderslot, bekend
door Floris V, Hooft en anderen, lang in diep verval, thans
is een afdoend plan tot restauratie gevormd, — meer oost-
waarts het fraai dorpje M u i d e r b e r g op heuvelachtigen grond,
met een groot kerkhof voor Amsterdamsche Israëlieten en
eene zeer vermaarde écho op het voormalig buitenverblyf
Hofrust. — Naarden, hoofdplaats van het Gooiland, met
bijna 3000 inwoners; oude in 's lands historie merkwaardige
vesting, doch voor 't overige onbelangryk; de stad is geregeld