Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
157
inhoud behooren in deze stad te huis *); veel drukker nog
zijn de straten en pleinen, onder welke laatste de Dam,
de Botermarkt, het Amstelveld en de Nieuwe-markt moeten
genoemd worden. Opmerkelijk is de door 30000 Israëlieten
bewoonde Jodenbuurt, welke een eigenaardig karakter bezit
en met den Amstel de overige stadswijken scheidt van de
Plantage, eene uit breede lanen en tuinen bestaande wijk,
waarin de bekende zoölogische tuin, de kruidtuin en het
park liggen en tegenwoordig menig fraai gebouw verrijst,
onderanderen het nieuw R. K. oude mannen- en vrouwenhuis;
daarachter ligt het voor 1000 behoeftigen gebouwd werkhuis;
langs het protestantsch gesticht voor oude lieden nadert men
het hart der stad en ziet rechts de dubbelgetorende Mozes-
en Aaron-kerk en enkele weeshuizen en stooni-diamantslijpe-
rijen liggen; het oude muntgebouw. thans logement, prijkt
nog niet een toren, en weldra bereikt men den Dam, waar-
aan het merkwaardige Koninklijk paleis, de deftige
Nieuwe kerk, niet praalgraven en fraaien predikstoel, de groote
koopmansbeurs en een monument aan den volksgeest van
1830 gewijd; westwaarts gaande ziet men de schoone Wes-
terkerk, met den hoogsten toren der stad, en betreedt spoedig
den Jordaan, eene reeks met fabrieken (suikerraffinaderijen
enz.) bezaaide grachten en straten; maar als men zich van
den Dam rechts of oostwaarts richt, dringt men in de eigen-
lijke oude stad binnen, alwaar Oude- en Zuiderkerk,
stadhuis en rijks-muséum van schilderyon 't eerst het oog
tot zicli trekken. Aan de zuidelijke wallen vindt men den
grooten schouwburg en eene cellulaire gevangenis bij de
Leidsclie barrière, en ter plaatse waar vroeger de Utrechtsche
poort stond het kolossaal en tegelijk sierlyk, hoofdzakelijk
*) In 1875 behoorde het aanzienlijkste gedeelte onzer koopvaardijvloot in de
volgende plaatsen te liuis:
Amsterdam 228 sch. 156210 ton. Harlingen 38 sch. 9185 ton.
Eotlerdam 108 „ 90004 Sappemeer 01 8382 „
Alblasserdam 25 „ 25984 Wildervank 58 6453
Pekela 125 „ 19202 » 'Kinderdijk 3 5315
<JronfngeB 161 „ 13949 Purmerende 10 5188
Veer dam 90 „ 1 1826 Schiedam IC 4985
Dordrecht 2i „ 11203 Middelbnrg 9 4959
Hoogezand 55 „ 9526 „
de overige zijn over een aantal reederijen in verschillende plaatsen verdeeld.
Yeneneg de belangrijkste reederij is de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-
Waatsehappij te Amsterdam met 31 stoomschepen van 15540 ton inhoud.