Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
bergwanden en die rotsachtige bodem belemmeringen, Avelke
onze landbouwer niet ontmoet, en spreekt daar de trotsche
natuur luide van de door den Schepper ten toon gespreide
almacht, hier kan ons hart van dezelfde bewondering tril-
len, als wij het oog op de menschelijke kunstwerken slaan
en bedenken, dat het ook die Hoogere Macht is, welke den
mensch de bekwaamheid schonk, zulke overwinningen te be-
ramen en te behalen.
Een oprecht vaderlandsgezind Nederlander oordeele dus
niet dat zyn land het bereizen niet waardig is, gelijk men
menigmaal door onkundigen of oppervlakkigen hoort beweren;
vóórdat hij zulk een oordeel uitspreekt, voere hij eerst zyne kin-
deren door de fraaiste dreven van ons land; want al missen wij
de trotsche natuur der bergstreken, onze nette steden, wel-
varende dorpen, sierlijke buitengoederen en de vriendelijke na-
tuur van ons land veraangenamen elk uitstapje binnen onze
grenzen, hetzij men de schreden wendt langs de met buiten-
plaatsen bezoomde straatwegen van Holland, Utrechten
Gelderland, of door Limburgs boomrijke heuvelstreken,
of in Nijmegens en Arnhems fraaie oorden, of door ver-
scheidene schoone plekjes in het Graafschap Zutfen, of
langs de landgoederen in Overijsel tot op de dichtbewas-
sen heuvels om 01 denzaal, of in het sierlijke Oranje-
woud en het bosch- en meerrijke Gaasterla nd, of door de
beschaduwde dreven van Breda en de bloeiende akkers van
Zuid-Beveland en Walcheren; want overal is afwis-
seling en overal vindt men iets dat de aandacht levendig tot
zich trekt, vooral wanneer men de stoute meesterstukken van
waterbouwkunst, zooals de merkwaardige sluizen te Katwijk,
aan de Noord-Hollandsehe kanalen, te Amsterdam
aan de dokken en elders, de beroemde stoomgemalen in
de Haarlemmermeer- en Prins Alexander-polders,
de bijna nergens geëvenaarde trotsche spoorwegbruggen bij
Kuilenburg, Rotterdam, den Moerdyk en elders, of
de ontzagwekkende dijken aan de mondingen der nieuwe
waterwegen, bij Westkapelle, aan de Hondsbosse of
bij den Helder, de belangrijkste vuurtorens en dergelijke
werken meer, die men te vergeefs buitenlands zal zoeken,
niet onopgemerkt voorbijgaat.