Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
^mm
152
Noord- en Zuid-Holland waren altijd vereenigd geweest
en traden ook onverdeeld als provincie Holland tot de Unie
in 1579 toe; dat de invloed van dat gewest in 's Lands-
Staten zeer groot was, leert ons de geschiedenis der Republiek,
en die invloed werd nog versterkt doordien Zeeland als het
ware met Holland was saamgegroeid; toenmaals behoorden
Amsterdam en Haarlem tot het zuider-kwartier, en sedert
de grondwet van 1840 is de scheiding in twee provinciën,
onder de tegenwoordige gedaante bestendigd. Thans grenst
Noor d-H olland ten westen en ten noorden aan de Noord-
zee , ten oosten aan de Zuiderzee, ten zuiden aan Utrecht
en Zuid-Holland, bestaande uit: I. Am stel land met Am-
sterdam ; II. Gooiland met Weesp, Naarden en Muiden;
III. Ken nemer land met Haarlem, Zaandam en Alkmaar;
IV. Waterland met Purnierend, Edam en Monnikendam;
V. West-Friesland met Hoorn, Enkhuizen en Medemblik;
VI. de eilanden Texel met Eierland, Vlieland, Terschelling,
Wieringen, Urk en Marken; VII. enkele voormalige gemeen-
ten van het Sticht en van Rijnland. Dit gewest is tegen-
woordig verdeeld in de gerechtelijke Arrondissementen:
Amsterdam, met de 4 Kantons aldaar en Nieuwer-Amstel,
Weesp en Naarden; Haarlem, met de Kantons Haarlem,
Beverwijk en Zaandam; Alkmaar, met de Kantons Alkmaar,
Schagen en den Helder; Hoorn, met de Kantons Hoorn
Enkhuizen, Medemblik, Purmerend en Edam; te zamen vier
arrondissementen, 18 kantons en 144 gemeenten.
Op ongeveer 50 vierk. geogr. mijl of 273000 hectare wonen
603000 inwoners in 81500 huizen, en derhalve is zij de
dichtstbevolkte provincie, voornamelijk door den overwe-
genden invloed van de bevolking der Rijks-hoofdstad, daar het
platteland in dit opzicht moet wijken voor dat van Zuid-Holland.
Van de inwoners zijn 67,5% protestantsch, 37,5% roomsch-
katholiek , 5"/, israëlietisch. Sedert den aanvang dezer eeuw is
aan het volks-onderricht veel zorg gewijd en toch zyn er nog
ouders, die deze weldaad niet naar waarde schatten; in de
meeste grootere plaatsen bestaat er ruimschoots gelegenheid
de studiën verder uit te breiden of voor speciale vakken te
worden opgeleid. Tegenwoordig begint de landbouwer daarop
ook prijs te stellen, maar nog voor kort stond de Noord-Hol-
landsche boer niet in den besten reuk, als er van beschaafd-
heid en aangename manieren sprake was. .