Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
andere ngverlieid dan eene steenbakkerij, eene wolwasschery
en kammerij en eene leerlooierij, maar bestaat vooral door
landbouw, warmoezerg en ooftteelt; het heeft den roep van
zeer gezond te wezen.
Meer westelijk aan den Hollandschen IJsel liggen de steedjes:
IJ s e-1 s t e i n , met 2000 inwoners in de kom en halfzooveel daar
buiten; het is de hoofdzetel der hoepelmakers, en de kerk
prgkt met eenige praalgraven; — en Montfoort, nog iets
kleiner en niet zeer welvarend, al zgn landbouw, kaashandel
en eene steenbakkerij de bronnen van bestaan; in het voormalig
slot is een gesticht gevestigd voor verwaarloosde meisjes.
§ 121. Een aanzienlijk getal groote dorpen verdient af-
zonderlijke vermelding; aan de noord-oostzijde van den land-
rug, die de provincie doorsngdt, ligt het aanzienlijk dorp
Veenen daal, nabg spoorweg en kanaal, in de Geldersche
vallei op de oostelgke grens van het gewest; de bevolking
van 3800 zielen vindt een bestaan in de st oom-kat oen-
weverijen en spinnergen, en talrijke wolkammerij en
en stoffen-verwerijen, terwijl de veenderg er ook niet
onaanzienlijk is; — voorts het vriendelijke Woudenberg
met het kasteel Geeresteyn en ruim 2000 inwoners, — het
liefelgk gelegen Leusden, — de uitgestrekte gemeente
Hoogland, met 2400 inwoners, — Bunschoten methet
visschersgehucht Spakenburg. — Soest met ruim 3000 in-
woners, — en het schoone Baarn met 2500 zielen, dat door
tal van buitens omringd is en door het Baarnsche bosch van
het gehucht Soestdgk gescheiden is, alwaar het bekende
lustslot van Prins Hendrik (gebouwd ter eere van en geschon-
ken aan den held van Quatre-bras) de fraaie omstreken nog
meer opluistert.
Ten westen en zuiden van die zaudige hoogte, waarop alleen
het dorpje Austerlitz ligt, met eene ten tg de der Fransche
omwenteling aldaar uit aarde en zoden opgebouwde pyramide,
breiden zich de lage weide- en veenstreken uit en vinden
wg van het noordwesten af beginnend : Abcoude, een aan-
zienlgk dorp met vrij wat doortocht, op de grenzen van Noord-
Holland; — L O enen, met glasblazerijen en het onder deze
gemeente behoorend fort Nieuwer sluis; — Breukelen,
met de schoonste buitengoederen, en Maarssen, met de meeste
landhuizen, zgn fraaie dorpen langs de Vecht, welke aan beide