Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
landsche handel is daar en in enkele andere steden be-
langryk, veel bedragende tot de algemeene welvaart. De bui-
tenlandsche handel is er nog van weinig beteekenis, ofschoon
er wellicht een tyd zal komen dat dit centraal-punt der
spoorwegen ook in dat opzicht een hoogen rang inneemt.
Hoewel de mond der Eem en de haven van Bunschoten,
beide aan de Zuiderzee, niet voor groote schepen toegankelijk
zijn, blijven zij toch niet ongebruikt en verschaffen de bok-
king-rookery en en ansjovis-zouterijen in de visschersbuurt
Spakenburg veel vertier.
e) Nijverheid. Utrecht is geen bepaald industrieel ge-
west, maar toch worden verschillende takken van industrie
in de volkrijkste plaatsen waardig vertegenwoordigd; behalve
de Rgk s-m u n t, die met de vermaardste buitenlandsche kan
vergeleken worden, bloeien in de hoofdstad scheikundige werk-
plaatsen, machinebouw, sigarenbereiding en rijtuigfabrieken,
langs de rivieren belangrijke steen- en pannenbakkerijen, te
Veenendaal en Zeist weder andere industrieën.
§ 120. Utrecht is in vele opzichten eene belangwek-
kende stad; ten tgde der Romeinen reeds bekend als Trajec-
tum, later als bisschopszetel bloeiend, is zij thans tot eene
groote stad van 61000 zielen aangegroeid, die door welvaart
een vroolijk aanzien oplevert en door de aanzienlijke voorsteden
van vooruitgang getuigt; de wallen en bolwerken zyn in
vriendelyke plantsoenen herschapen en de omstreken munten
uit door landelyk schoon, terwyl overal sierlijke buitenver-
bly ven uit het groen te voorschyn komen; de eeuwenheugende
Maliebaan is er zeker niet een van de geringste versieringen,
vooral nu zij wordt begrensd door elegante villa's en woon-
huizen. Eene hoogeschool met tal van kostbare verzamelin-
gen, de beroemde dom uit den aanvang der 8ste eeuw dag-
teekenend , nu van den 110 meter hoogen toren gescheiden,
en enkele der overige kerken, de paushuizeu, thans het Gou-
vernements-gebouw, het stadhuis, het paleis van justitie , het
gebouw voor kunsten en wetenschappen, de schouwburg, de
groote Willemskazerne, het metereologisch observatorium en
eenige bijzonder prachtige winkels strekken tot sieraad der stad,
die door flinke grachten van zonderlingen bouwtrant en door
fraaie pleinen vervroolijkt wordt; het marktgewoel is er zeer
groot. Ten oosten van de stad, voorbij het fraaie kerkhof, liggen