Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
een fraai kasteel, en Yorden met linneuwevergeu; —
Terborg een klein landstadje, hoofdplaats der uitgestrekte
gemeente Wisch, met het kasteel van dien naam, vriende-
lijke omstreken, klompenmakerijen en eene ijzergieterij; —
te UI ft onder de gemeente Gen dringen ligt ook eene
ijzergietery met eene fabriek van werktuigen, en de bodem
bevat in de omstreken veel ijzer-oer; — Dinxperlo is
eene neringrijke grensplaats van 2500 zielen, met eenige
nijverheid (stoom-korenmolens en klompenmakerijen) en aan-
zienlijke markten; — het kleine stedeke 's Heeren berg,
aan den grooten weg op Emmerik, met een groot grafelyk
kasteel en aangename wandelingen, onderanderen op het na-
burig Montferland; — de groote gemeente Hummelo bestaat
bijna uitsluitend van landbouw, veeteelt en houthandel, maar
toch is in het onderhoorig dorp Laag-Keppel eene yzer-
gieterij van eenig belang; te midden van fraaie wandeldreven,
lanen en bouwakkers ligt hier het antieke kasteel van Keppel
en het grootsch, nieuw gebouwd kasteel Enghnizen; — over
Duiven, met eene belangrijke bierbrouwery, en verscheidene
minder belangryke dorpen eindigen wij onze wandeling te
Lobith; een dorp, maar gewichtig door de ligging aan den
Rijn, alwaar deze ons land betreedt; de bedrijvigheid, die de
duizende jaarlijks af- en opvarende schepen en stoombooten
in 't leven roepen, is hier zeergroot, omdat bijna ieder vaar-
tuig voor de in- en uitklaring moet ankeren eu menig schipper
er zich van provisie voorziet.
VL UTRECHT.
§ 117. Deze provincie, de kleinste, maar als het hart des lands
niet de onbelangrijkste, stond vroeger als Neder-Sticht of
Stift ouder het wereldlijk beheer van de Bisschoppen van Utrecht,
die steeds bedacht waren op uitbreiding hunner macht en
van hun gebied, totdat hun geheel domein in 1528 door
Keizer Karei V in zijn Rijk werd opgenomen; dat Utrecht
in 1579 onmiddellijk toeti-ad tot de Unie, behoeft wel geen
betoog. De tegenwoordige provincie bestaat uit het geheel
Neder-Sticht (met uitzondering van enkele dorpen) ver-
deeld in: het O verkwartier met Utrecht, Rhenen en Wyk
bij Duurstede, het Eemland met Amersfoort, het Neder-