Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
aangelegd park, dat westwaarts inéénsuielt met de S o e -
rensclie bosschen, waar ieder vriend van eene prachtige
natuur zich te huis zal gevoelen; allerwege bespeurt men de
voordeelen die het vorstelijk verblijf aanbrengt door goede
wegen en uitmuntende verzorging van het geboomte. Drie
uur ten westen van het dorp ligt aan den straatweg op Amers-
foort het kamp van Miliigen, te midden van uitgestrekte
heidevelden; — Epe en Vaassen, ten noorden van Apel-
doorn, met landbouw, veeteelt en papiermolens; onder laatst-
genoemd dorp ligt het adellijk huis Cannenborch, vroeger
eigendom van den vermaarden Maarten van Rossem, welks
omringend geboomte in trotschheid niet wordt overschaduwd;
— Heerde, ook aan den Zwolschen straatweg, een fraai
en bloeiend dorp met papierfabrieken; — Twello, tegenover
Deventer, noemenswaard om de aangename wandeldreven eu
lusthoven; — meer naar de Zuiderzee Ermelo en Putten,
aanzienlyke dorpen met onbeduidende nijverheid, maar vooral
door landbouw, veeteelt en houthandel vooruitgaand; —
Brummen, fraaie hoofdplaats eener langs den IJsel uitge-
strekte, nijvere gemeente , daar langs de rivier steenbakkerijen
en in de dorpen Hall en Eerbeek een aantal papiermo-
lens gevestigd zijn, terwyl talrijke buitengoederen op groo-
ter of kleiner afstand van den grooten weg op Zutfen liggen.
§ 116. In het Graafschap zyn ook een aantal oorden
te vermelden: W a r n s v e 1 d onder de muren van Zutfen ,
Gors sei aan den straatweg op Deventer, met het bekend
opvoedingsgesticht Nederlandsch Mettray, en het uitgestrekt
Laren; — het liefelyk dorp Hengelo met aanzienlyke
veemarkten; — Steenderen, groot genoeg om drie R. K.
kerken te bevatten, met de overblyfselen van het kasteel der
Bronkhorsten en het fraaie buitengoed Baak; — N e e d e en
Eiber gen, aanzienlijke gemeenten met linnen- en katoen-
weveryen; — Winterswijk, belangrykfabriekdorp met 7600
zielen in en om de kom, drukke marktplaats, hoewel nabij
de grenzen, met eene tamelijk groote verscheidenheid van
kleine fabrieken en gewichtige katoen-industrie; — Lichten-
voorde en B r e d e V O o r t onbeduidende landstadjes; — A a 1-
ten, neriugrijk en welvarend dorp, in de kom wel 2000
inwoners tellend, die hoofdzakelijk van landbouw en stoom-
katoenspinnerij , 'weverij en bleekerij bestaan; — R u u r 1 o ,
midden in het Graafschap, eene landelijke gemeente met