Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
Buren, met 1000 inwoners, uit twee kruisstraten bestaande
en eene nette kerk, een raadhuis en een weeshuis bezittende.
§ 115. Op de Veluwe valt het oog 't allereerst op de
dorpen die Arnhem omringen: Ve 1 p met Dieren, Ellekom
en de Steeg, tot de gemeente Rheden behooreude, vormen
eene onafgebroken reeks buitenverblijven langs de boschrijke
heuvelen aan wier voet prachtige lanen met heerlijke akkers
afwisselen; het kleine Ro zend aal is niet minder liefelijk
gelegen en te midden van statige wandeldreven en vijvers
verrijst er de oude burcht der Geldersche Hertogen. Een
soortgelijk lustoord vinden wij terug aan de westzijde der
pasgenoemde stad alwaar Ooster beek met Doorwerth en
Renkum talrijke buitenverblijven en landgoederen bevatten,
die in het fraaie seizoen duizende bezoekers lokkeu en waar
de natuur niemand onbevredigd laat, hetzij men in de bos-
schen of op de heuvelklingen ronddoolt; het kasteel te Doorwerth
is nog in zijnen oorspronkelijken toestand aanwezig; onder
Renkum behooren evenals onder Rozendaal verscheiden pa-
piermolens. Op de Veluwe zelve liggen: Ede, eene
aanzienlijke gemeente van ruim 10000 inwoners, het hoofddorp
is eene liefelijke oase in de omringende woestenij, en in het
tot deze gemeente behoorend dorpje Veen endaal, dat aan
het Stichtsche vlek van dien naam grenst, is nogal eenige
nijverheid, met name wolspinnerij; — Barneveld, aan-
zienlijk dorp, door gas verlicht, gewichtige marktplaats
vooral van schapen en bijenkorven, met het kasteel
de Schaffelaar (Jan van Schaffelaar), veel bijenteelt, een
paar leerlooierijen, hoofdplaats van eene uitgestrekte ge-
meente met ruim 6000 inwoners, waartoe onderanderen
Gard er en, met het naburig Uddelermeer en het te mid-
den van zandduinen verscholen K o o t w g k behooren ; —
Apeldoorn, de grootste gemeente van Nederland van bijna
34000 hectare oppervlakte met 13000 inwoners; waarvan er
wel 3000 in de kom van het hoofddorp wonen, alwaar
40 papierfabrieken, eene koperpletterij, eene gasfabriek en
enkele andere nijverheidstakken welvaart verspreiden; dit
schoone dorp prijkt met tal van lieve particuliere woonhuizen,
een bezienswaardig raadhuis en eene fraaie kerk, maar het
meeste vreemdelingen-bezoek wordt uitgelokt door de heerlgke
omstreken, alwaar het deftige Koninklijk lustslot het Loo
verrijst, te midden van statige lanen en een wonderschoon