Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
welvaart genieten door eene belangryke destilleerdery, een
stoom-oliemolen, twee cichoreibranderijen, leerlooierijen, ry-
tuigfabrieken en mosterdvervaardiging. Zevenaar, grens-
station van den Rijnspoorweg, aangenaam gelegen landstadje
met 1800 inwoners in de kom, hoofdplaats eener gemeente
van bijna 4000 zielen.
§ 114. In deze groote provincie is het platteland ryk voor-
zien van welvarende dorpen en vlekken, welke een afzonderlijk
bezoek verdienen; een paar kleine landstadjes worden dan te
gelijker tyd in oogenschouw genomen. Wy beginnen onze
wandeling in het Kwartier van Nijmegen en stappen over
de Veluwe naar het Graafschap en de zuidoostelyke landstreken.
Niet om het inwonertal maar wegens de verrukkelijk schoone
natuur zijn Ubbergen en Beek even buiten Nymegens
poorten vermeldenswaard; buitengoederen, boomrijke wandel-
dreven , heuvel en dal wisselen elkander af; ook de tot het
Schependom dier stad behoorende dorpjes Hees en Neer-
bosch prijken met eene menigte buitenplaatsen. Lent,
Bemmel en Gent liggen tegenover Nijmegen aan de Waal
en zijn de hoofdplaatsen der steen- en pannenbakker ij,
waarby duizende handen bezigheid vinden (de Waal-klinkers zijn
gerenommeerd); meer naar Arnhem ligt het belangryke dorp
Eist met veel tabaksbouw, evenals het naburig Valburg,
dat naby het gehucht Zetten een drietal gestichten voor op-
leiding van onderwij zei-essen en ter verbetering van verwaarloosde
meisjes bezit. Aan de linkerzijde van de Waal liggen de fraaie
en welvarende gemeenten Benningen, Druten en Wamel,
met groote steenbakkeryen en tabakshandel; Wychen ligt
zuidelijker, niet ver van de Maas in eene lieve doch zandige
streek, en lokt veel kleine renteniers wegens de goedkoopte.
Aan de Maas zelve ligt het onbeduidend stadje Batenburg
met nog niet 500 inwoners en eene groote kasteelruïne.
In de Bommeler-waard zyn de dorpen minder aanzienlyk,
maar aan den westelijken uithoek »waar Maas en Waal te
zamenvloeit" verheft zich het vermaarde slot Loevestein;
daartegenover ligt de gemeente Vuren onder de muren van
Gorkum, met eene belangrijke glasblazery: van de talryke
dorpen in de vruchtbare Tieler-waard noemen wij alleen Beu-
sichem. een uur van Kuilenburg, vermaard door zijne paar-
denmarkt, die jaarlijks door honderde vreemdelingen en inlan-
ders wordt bezocht, en het nader bij Tiel gelegen stadje