Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
vesting der voor onze Koloniën bestemde troepen;
de vroegere lioogeschool is vervallen en de haven erg verzand,
doch deze wordt evenwel vrij druk bezocht door handels- en
visschersvaartuigen; de Harderwijker bokking is overal
bekend; een paar katoenweverijen en de houthakkerij en
bezembinderij in den omtrek leveren veel vertier op. E Iburg,
eene nette stad met slechts 2500 inwoners, 's zomers in het
groen gebladert verborgen; er is eenige scheepvaart en visch-
vangst benevens eene lijndraaierij.
Hat tem ligt binnenwaarts tegenover Zwolle nabij den
IJsel, aan den voet van den schaduwryken Triezelerberg; de
stilte in dit van landbouw bestaand, door 2500 zielen be-
woond stadje, wordt door geene noemenswaardige nijverheid
verstoord; aan den IJsel ligt eene groote steenbakkerij. Naar
het Graafschap overstekende naderen wij Zutfen over
eene kolossale spoorwegbrug, die tevens tot het gewoon ver-
keer over den IJsel is ingericht; van deze zijde doet die stad
zich tegenwoordig ook gunstig voor, alles is er vernieuwd en
de spoorwegen roepen er i og meer vertier dan vroeger te
voorschijn; er zijn weinig fabrieken, een paar stoommeelfa-
brieken en steenbakkerijen, eene branderg , zeepzieder^ en
likeurstoker^ , maar veel handel iu timmer- en brandhout
en allerlei voortbrengselen der vruchtbare en fraaie omstreken ;
deze bevestigde stad bevat ruim 14000 inwoners, is goed
gebouwd, en prijkt met eene ruime markt en enkele flinke ge-
bouwen. Lochem, aan de Berkel, die bij Zutfen in den
IJsel valt, nabij den boomryken Lochemerberg, met nage-
noeg 2000 inwoners en groote landgoederen in de fraaie
environs. Borkulo, een nog kleiner onbeduidend stadje aan
dezelfde rivier, die aldaar reeds bevaarbaar is. Groenlo met
ruim 2000 inwoners en eenige katoenwever^ , aan een kruis-
punt van groote wegen, op een imr afstand van de West-
phaalsche grens. Belangrijker zijn: Doetinchem, aan den
Ouden IJsel, met weinig meer dan 2600 inwoners maar veel
vertier, door doortocht en nijverheid, zooals leerlooierijen,
lijmziederijen, houtzaagmolens, olieslagerij, zeepziederij en
eene likeurstokerij; het stadje is net en vriendelijk en bezit
aangename omstreken; de gevangenis voor jeugdige veroor-
deelden ligt op een half uurtje afstand, ter plaatse van
het voormalig landgoed de Kruisberg. Doesborgh, alwaar
de Oude IJsel zich met den IJsel vereenigt, is bevestigd en
telt 4400 inwoners, die veel handel drijven en ook eenige