Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
ligt niet ver beneden de plaats waar de Ryn zich in twee
armen splitsend den IJsel noordwa:arts zendt, en breidt zich
door den toevloed van renteniers meer en meer uit; overal
verrijzen nieuwe straten. boulevai'ds en pleinen en de a m-
bachts-nij verheid vaart er goed bij; het bestuur schroomt
niet het inwendige der stad door wegruiming en verbetering
te verfraaien, en zoo wedijvert tegenwoordig de stad zelve
met de omstreken in sierlykheid en schoonheid. Eene schip-
brug voert over den Rijn, vanwaar de nieuwe kade een goeden
indruk maakt. Langs rivier en spoorweg is de doorvoer-
handel aanzienlijk en de binnenlandsche handel en markten
verschaffen nog meer welvaart. Rijtuig-, machine-, draad-
nagel-, sigaren- en terracotta-fabrieken, beeldhouweryen,
meubelmakeryen, instrumentmakerijen, houtzagerij, scheeps-
bouwerij, steenfabrieken, eene beetwortelsuiker- en eene aard-
appelmeelfabriek en andere werkplaatsen tot vervaardiging van
verbruiks-artikelen bezorgen veel vertier. De Groote kerk,
de nieuwe R. K. kerken, het paleis van justitie, het gou-
vernementshuis, het raadhuis, het gebouw Musis sacrum en
de nieuwe schouwburg strekken pleinen en straten tot sie-
raad. De omstreken vormen eene aaueenschakeling van be-
koorlijke wandeldreven, rijke landgoederen en smaakvolle villa's.
Nymegen ligt drie uur zuidelijker, tegen een heuvel ge-
bouwd, aan de breede Waal en bezit binnen de vestingmu-
ren nog de overblijfselen van een paleis van Karei den Groote
op het fraai aangelegde Valkhof, waarnevens een hoog op-
gebouwd Belvedère verrijst; het ouderwetsch stadhuis bevat
ook verscheidene oudheden. De heuvelachtige straten zijn
daardoor ook niet zeer regelmatig en onder de gebouwen
munten voorts alleen uit de Groote kerk en eenige fraaie
particuliere woningen. Des te schooner zijn de omstreken,
hetzij men de heuvelklingen beklimt of de lommerrijke dal-
wegen bewandelt. De stad is door een gierburg met de
overzyde der rivier verbonden, telt ruim 22500 inwoners
(met inbegrip van het uitgestrekte Schependom) en bezit een
spoorweg op Kleef, welke aan de havenkom aanvangt, want
Nymegen is de belangrykste koopstad aan de Waal met vrij wat
expeditiehandel en doorvoer; er zijn fabrieken van allerlei aard
binnen de muren, waarvan vele door stoom gedreven worden:
houtzaag- en oliemolens, werktuigfabrieken, eau-de-cologne-
fabrieken , leerlooierijen, kachelfabrieken, meubelmakeryen,
boekdrukkerijen, tabaks- en sigaren-fabrieken, zout- en zeep-