Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
wordt er voor de naburige steden gearbeid; liet is ons L a n-
castersbire en gaat ongetwgfeld nog veel scliooner toekomst
te gemoet, want kapitalen zijn er aanwezig, lust tot werken
en geldverdienen bezit ieder, aan kunde en overleg ontbreekt
het niet, en de spoorwegen brachten reeds frisch leven aan.
De belangrykste labriekplaats is Enschede, met een tel-
kens aangroeiend getal van stoomspinnerijen en weve-
rijen, terwijl de overige tot de katoenngverheid in betrekking
staande inrichtingen niet verwaarloosd worden (in en om de
stad arbeiden 42 stoomwerktuigen, te zamen 1000 paarden-
krachten). Sedert den brand is de stad eene der fraaiste van
ons land; stadhuis, R. K. kerk, handel- en industrieschool en
societeit zgn onder de nieuwe gebouwen de sierlijkste.
Almelo, met 4000 inwoners, de hoofdplaats van het Ar-
rondissement , bloeit mede zeer sterk; de netgebouwde stad
ligt aan kanaal en spoorweg en ziet hare fabrieken en hulp-
bronnen dagelijks vermeerdereu (22 stoomwerktuigen, te zamen
500 paardekrachten); hier is ook katoen de hoofdzaak, maar
er paart zich liiinen-vervaardiging aan; de omstreken zgn
vriendelgk en boomrijk.
Oldenzaal telt ruim 3400 inwoners, is veel minder net,
maar ook veel ouder, daar de kerk van 954 dagteekent;
weverg en spinnerg wordt ook hier meer en meer hoofdzaak,
en de spoorweg roept veel doorvoerhandel in 't leven; in de
fraaie omstreken ligt de met wandelwegen versierde Tankenberg.
Ootmarsum is veel kleiner, telt slechts 1700 inwoners,
bezit aangename heuvelachtige omstreken en leeft van land-
bouw en eenige nijverheid.
Te Goor, aan den spoorweg te midden van schaduwrijke
landgoederen gelegen, is de industrie belangrijker, want onder
anderen is er eene aanzienlijke stoombleekerij gevestigd.
De beide overige stadjes zgii nog onbeduidender, Delden
en Diepeiilieim verdienen nauwlyks dien titel, beide zijn
levendige plaatsjes en aangenaam gelegen; vooral is het heer-
lijke landgoed Twikkel bij Delden bekend wegens de schoone
beukenbossclien, en de uitspannings-plaats Ca reis haven is
het centrum van Twenthe, alwaar ook de handels-vereeniging
vergadert. Van meer belang zijn enkele dorpen zooals: Hen-
gelo aan het vereenigingspuut van vier spoorlijnen, met 6000
inwoners en een twaalftal stoomfabrieken van katoenen-,
linnen- en halfwollenstoffen, en van machineriën: Borne met
twee stooni-katoenspinnerijen, wevergen en verwergen; Vrie-