Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
wallen met sierliike plantsoenen prijkend stadje van 4500 zielen,
het nijver Steenwijk, met aanzienlijke leerlooierijen, lijmzie-
derij, stoom- en wind-houtzaagmolens; heuvel en bosch op het
gebied der omringende volkrgke gemeente Steen wykerwold
geven aan de omstreken eene aangename afwisseling. Geheel
anders is het gesteld met de naburige gemeente Giethoorn,
welk aanzienlijk dorp te midden van poelen en plassen ligt_
§ 108. Behalve Zwolle, Deventer, Kampen en Hasselt
liggen er in het uitgestrekt Kwartier van Salland nog
enkele kleine steden en aanzienlijke plattelands-gemeenten ; als
steden noemen wy de aan de Vecht liggende, minder beduidende
plaatsjes: Ommen, met 1200 zielen in de kom, doch de
voormalige bedelaars- en strafkolonie O m m e r s c h a n s ligt
een uur noordelijker ook nog op het stedelijk gebied; Har-
denberg, even klein als Ommen, en Gramsbergen, nog
onbeduidender en naby de grenzen van Hannover, bestaan beide
grootendeels van den landbouw. Veel belangryker zijn enkele
dorpen en plattelands-gemeenten: Ave ree st, met de bedrij-
vige veenkolonie de Dedemsvaart ruim 6200 inwoners tel-
lend , met scheepstimmerwerven, varkensslachteryen, glasbla-
zerij , veendery en bloeienden handel en landbouw; Hellen-
doorn, met het geheel aan katoenfabricatie gewijd N ij v e r d a 1
en ongeveer 5300 zielen; Raai te, als binnenlandsch middelpunt
aanzienlyke marktplaats voor paarden en vee, met 5600
inwoners; de fraaie en welvarende IJseldorpen Diepenveen,
01 st en Wyhe met 2000 tot 4000 inwoners, buitengoederen,
rijken landbouw en veeteelt, en vleesch- en worst-rookerij te
Wyhe. Eindelijk ten noorden van de Vecht: Dalfsen te
midden van schoone landgoederen, met ruim 5200 inwoners,
eene stoom-cichoreifabriek, katoenspinnerij en weverij; voorts de
twee uur lange dorpen Staphorst en Rouveen, alwaar de
ruwheid slechts langzamerhand voor de beschaving wijkt, doch
tevens het bewijs geleverd Avordt, hoe onverdroten vlijt zelfs
den ondankbaarsten bodem met voordeel kan bebouwen.
§ 109. Twenthe's bevolking, tegenwoordig op ruim
80000 zielen te begrooten, houdt zich uitsluitend met nijver-
heid en landbouw bezig; groote steden zijn er niet, want de
aanzienlyksta, Enschede en Almelo, tellen slechts 5300 en
4000 inwoners, maar allerwege is jong en oud bezig met fa-
briekwerk , of het aan- en afvoeren van grondstoffen eu fabri-
caten; verscheidene dorpen zijn ook nijvere centrums en anders