Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
plantsoenen omringen de geheele stad aan de landzijde eu
eene prachtige vaste brug over den IJsel bevordert het verkeer,
dat door den spoorweg en den stroom niet onbelangrijk is:
daar de zeeweg door het Keteldiep vrij goed is, staat de
zeehandel niet achter bij dien te Zwolle, maar markten eu
binnenlandsche handelsbetrekkingen zijn er niet zoo druk; daaren-
tegen is de nyverheid hier vrij aanzienlijk: een stoomhoutzaag-
molen, eenige fabrieken van stoomwerktuigen en metaalwaren,
eene stoom-stroopapierfabriek, zeven sigarenfabrieken met bgna
1000 werklieden, trijp-fabrieken, steenbakkerijen , kalkovens ,
scheepstimmerwerven en touwslagerij en verschaffen aan talrijke
handen arbeid. Het i n s t r u c t i e-b a t a i 11 o n voor de infanterie
is hier gevestigd en geeft ook veel vertier. Vooral de Boven-
kerk en het gedeeltelijk vernieuwd stadhuis zijn bezienswaardige
gebouwen in deze nette en met rechte straten gesierde stad.
§ 107. Door den rijken polder Mastenbroek, — evenals
het Kamper-eiland grootendeels aan vetweiderij en hooibouw
gewijd, —naderen wij Hasselt aan het Zwarte Water en de
monding der Overijselsche Vecht, met 2000 zielen en veel
doortocht van turfschepen; iets lager ligt G e n e m u i d e n,
ongeveer even groot, vermaard door de mattenmaker ij en
in de plaats en de omstreken; hiertegenover is Zwartsluis
aan het Zwarte Water en het Meppelerdiep gelegen: turfhandel,
scheepstimmerwerven, zeilmakerijen en kalkovens zijn de wel-
vaartbronnen van dit 4000 zielen tellende, door schippers
bewoonde vlek.
Aan de Zuiderzee ligt de oude stad Vollenhove met
1600 inwoners, vroeger omgord door versterkte kasteelen van
aanzienlijke familiën, die thans vervallen of in nieuwerwetsche
gebouwen herschapen zijn; landbouw en visscherij zijn de
bestaanmiddelen. Door eene haven is het scheeprijk Blok-
zgl met de Zuiderzee verbonden; handel in matten, tapijten
en vloerkleeden verschaft menig inwoner brood en men vindt er
ook eene belangrijke stooin-houtzagerij, eene zoutziederij en eene
leerlooierij; de bevolking bedraagt 1600 zielen. Aan den noord-
westelijksten uithoek der provincie ligt Kuinre met 1000
inwoners, levendigen boterhandel en veel scheepvaart, door-
dien het aan de monding van den Tjonger is gelegen; de boter
komt grootendeels uit de bloeiende gemeente 01 d e m a r k t
aan de Friesche grenzen. Midden in het hooge bouwland van
het Land van Vollenhove vinden wij een net, op de oude