Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
lens en andere bedryven. Drukke markten verlevendigen deze
vriendelijke stad, wier vesteu in fraaie plantsoenen zijn her-
schapen en onder de liefelijke omstreken ook het Nieuwe-
werk naby het Katerveer aan den IJsel telt; de Veer-allee
voert derwaarts langs de scheeprijke Willemsvaart. De plaats
is niet regelmatig maar net gebouwd, vroolijke winkelstraten
en kloeke woonhuizen wisselen af met eenige fraaie gebouwen
zooals: de Groote kerk, met zeer schoonen predikstoel, de
Lieve Vrouwe-kerk, met hoogen toren, het modern stadhuis en
paleis van justitie, de societeit de Harmonie en het Odéon,
het gouvernementshuis en verscheidene schoolgebouwen. Een
provinciaal muséum en eene stedelyke boekerij zyn bezienswaar-
dig evenals het kerkhof, dat met eenige gedenkteekenen prykt.
Hooger op, aau den IJsel, ligt Deventer, vroeger de
grootste der Overijselsche steden met belangrijke handelsbe-
trekkingen in alle richtingen, maar sedert de opkomst van
naijverige buren, zooals Zwolle en Zutfen, genoodzaakt het
oog op nieuwe hulpbronnen te slaan; gelukkig met goed ge-
volg , want nevens den handel is de nijverheid hier tot een
hoogen trap van bloei geklommen; de tapijtfabriek met
2 tot 300 werklieden, beroemd wegens sierlijkheid en deugd-
zaamheid van het fabricaat, de ijzergieterij, de katoenspinnery
en -drukkerij, twee stoommeel- en oliemolens, de fabriek van ge-
breide goederen, de aardewerkfabrieken, eenige stoom-grutterijen
en windmolens, eene zeepziederij, eene bierbrouwery en drie leer-
looieryen zyn er zoovele bewyzen van. Er zyn 18000 inwoners
in deze stad, alwaar kavallerie in bezetting ligt; de omstreken zijn
zeer fraai, vooral naar de zijde van Diepenveen en van Twello
aan de overzijde der met eene schipbrug beslagen rivier; in-
wendig is Deventer bochtig en somber gebouwd, maar de Brink
is een zeer fraai plein en onder de gebouwen trekken
vooral de aandacht: de Groote kerk met fraaien toren, de
dubbelgetorende Bergkerk, het aanzienlijk stadhuis, de oude
waag en het athenéum-gebouw met boekerij en verzameling
van werktuigen.
Kampen, met bijna 16000 inwoners, ligt nabij den mond van
den IJsel, welke zich daar in eenige takken splitst en het
grasrijke Kamp er-eiland helpt vormen, dat als stedelyke
bezitting veel voordeel aan de stad afwerpt en de belasting-
hefiSng matigt, weshalve hier vele kleine renteniers en ge-
pensioneerden wonen; de plaats is zeer bloeiend, in de laatste
jaren zijn nieuwe wyken langs de rivier aangebouwd, fraaie
10