Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
aantal tehuis werkende calicot-wevers; in Deventer vinden
wy eene Ijloeiende tapijtfabriek en y z e r g i e t e r ij, steen-
h akker ij en langs den IJsel en te Rijssen, papiermolens bij
Ootmarsum, sigarenfabrieken te Kampen en elders, vleeseh-
rookerijen te Wijhe en Olst, mattenmakerijen en bie-
zen vlechterij te Genemuiden eu Blokzijl, fabrieken van gecon-
centreerde turf in de langs de kanalen gelegen veenen; overal
heerscht bedrijvigheid, gelijk de plaatsbeschrijving ons nog
nader zal doen zien, doch er wordt sterk geklaagd over het
karig loon der arbeiders in verhouding tot de duurte der
levensmiddelen. Na Holland en Noordbrabant bezigt Overijsel
de meeste stoomkracht in zy ne werkplaatsen. De h a n d w e r k e n
en ambachten zijn in Overijsel ook sterk ontwikkeld: Zwolle
en Deventer staan in dit opzicht in den eersten rang.
ƒ) Handel. Bloeiende landbouw en veeteelt, belangryke
nijverheid en uitgestrekte verveeningen moeten wel gezamenlyk
een levendig vertier en een nitgebreiden handel te voorschijn
roepen: drukke markten voegen er het hare aan toe en het
binnenlandsch verkeer op land- en waterwegen is dan
ook zeer aanzienlijk. Daaraan paart zich zeehandel inde
daarvoor geschikte havensteden Zwolle en Kampen en voor
rekening van de Twentsche fabriekanten, terwijl de aanvoer
van grondstoffen of de uitvoer van producten aan de landzijde
mede niet van belang ontbloot is, en de doorvoer door de vol-
tooiing der spoorwegen eene goede toekomst te gemoet gaat.
§ 106. Zwolle is de hoofdstad, telt 21000 inwoners en
ligt aan het Zwarte Water, op een half uur afstand van den
IJsel, waarmede zij verbonden is door de verbreede Willems-
vaart, eu aan een kruispunt van spoorwegen; ware het Zwolsche-
diep — de monding van het Zwarte W^ater en de daarin uit-
stroomende Vecht — beter, dan zou ook stellig het aantal der
binnenkomende zeeschepen spoedig verdubbelen, nu ïwenthe
zooveel grondstoffen uit Groot-Britanje trekt; toch breiden de
handelsbetrekkingen zich binnen- en buitenlands uit en ont-
leent de stad daaraan grootendeels haren bloei; de handwerks-
nijverheid vermeldden wij reeds als zeer vooruitgaande, en de
fabriek-industrie wordt vertegenwoordigd door houtzagerij,
oliemolens, yzergieterijen , beenzwartbrandery , zout- en zeep-
ziederij, jeneverbranderijen en likeurstokerijen, bierbrouwerijen,
waschbleekerij en touwslagerij, benevens verscheidene mo-