Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
om het paardenras te verbeteren en het was noodig, want die
fokkerij werd verwaarloosd en thans worden er veel paarden
voor goede prijzen afgeleverd; men telt er ruim 16500 stuks.
Het pluimvee is in Overijsel talrijker dan in menig an-
der gewest; de eendekooien leveren vrij belangrijke vangsten
en de jacht is een vermaak waaraan zeer velen met goed gevolg-
deelnemen; het stroopen doet echter aan het jachtveld veel
kwaad, en dat is eene uitlokkende liefhebberij in dit gewest.
Aan de bgenteelt wordt niet veel zorg besteed en het pro-
duct is derhalve niet groot.
c) Veenderij. Ruim 4000 arbeiders werken in de uitge-
strekte veenen, het grootste gedeelte op de hooge veenen
langs de Dedemsvaart, maar een niet gering aantal in de
lage veenderyenin het land van Vollenhove ; het meeren-
deel van de voortgebrachte brandstof is dus zoogenaamde lange
turf van goede hoedanigheid, en het aantal jaarlijks opgeleverde
tonnen wordt op ruim 7 millioen geschat; allerwege vindt men
grootere of kleinere verveeningen, maar de spoorwegen zullen
geene verbetering in deze industrie aanbrengen, omdat nu de
steenkolen gemakkelijker zyn aan te voeren. Ten zuiden van
Hardenberg liggen nog lütgestrekte bijna ongerepte veenbed-
dingen.
d) Visscherij. Vollenhove is de hoofdplaats vau dezen
ny verheids-tak: voor duizende guldens versehe spiering worden
van hier rechtstreeks naar België en Frankrijk verzonden. Sedert
Schokland is ontruimd door de bewoners, hebben deze zich
meestal hier en te Kampen gevestigd en hunne vangst van
Zuiderzee-haring , ansjovis, bot, paling, garnalen en spiering
is gewoonlijk vrij belangrijk. Van veel minder belang is de
visscherij op de binnenwateren.
e) Nyverheid. Sedert de afscheiding van België is de
katoen-industrie in Twenthe tot eene hoogte geklommen,
die ons verbaasd doet staan als wij bespeuren dat onze eigene
katoeunijverheid de Belgische voor het minst evenaart, zoo
niet overtreft; hier te lande wordt tot heden nog minder ge-
sponnen , maar daarentegen worden vrij wat meer geweven
stoffen vervaardigd en de stoom spinner ij en verry zen
telkens op grooter schaal en in grooter aantal; stellig 10000
vaste arbeiders werken hier in en voor de katoenfa brieken,
weveryen en drukkerijen, geholpen door een duurzaam toene-
mend getal stoomwerktuigen en in vereeniging met een