Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
grootste dingspil Dieverden, de 2 uur lauge, welvarende reen-
lonie de Smilde, met 5100 bewoners langs de Drentbsche
hoofd- of Smildervaart; V1 edder met Frederiksoord;
Havelte eene belangrijke gemeente van 2500 inwoners;
Ruinerwold door de algemeene gegoedheid der landbouwers
vermaard; de Wijk, langs de Overijselsche grens, met fraaie
havezathen (buitengoederen) en bouwhoeven; Meppel ligt in
het zuidwestelijkste hoekje, doch een klein stukje van het
grondgebied dier stad ligt geheel door Overysel omsloten,
nog iets zuidelyker aan het Meppeler-diep.
IV. OVERIJSEL.
§ 103. De drostambten van Salland, Twenthe en
Vollenhove vormen de tegenwoordige provincie Overysel,
welke vroeger als Over-Sticht onderworpen was aan de
Bisschoppen van Utrecht, die tijdelyk wel eens hun verblijf in
"Vollenhove vestigden, en tegelijk met hunne bezittingen in
het Neder-Sticht (Utrecht) deze landstreek aan het bestuur van
Keizer Karei V in 1528 overdroegen; in 1580 trad Overijsel
als afzonderlijk gewest toe tot de Utrechtsche Unie en deelde
sedert in de lotwisselingen der overige provinciën. Het grenst
ten noorden aan Friesland en Drenthe, ten oosten aan Pruisen
(de provinciën Hannover en Westphalen), ten zuiden aan Gel-
derland, ten westen aan die provincie en de Zuiderzee. Thans is
het verdeeld in drie Arrondissementen: Zwolle, met de kan-
tons Zwolle, Kampen, Vollenhove en Steenwijk; Deventer,
met de kantons Deventer, Ommen, Raalte en Goor; Almelo,
met de kantons Almelo, Delden ,'Enschede, Oldenzaal en Oot-
marsum; te zamen 13 kantons en 61 gemeenten. Op 60/2 vier-
kante geographische mijl of 330000 hectare wonen 260000 zielen
in 48500 huizen, dus is dit gewest niet dicht bevolkt, en bo-
vendien is deze bevolking zeer ongelijk verdeeld, want de vrucht-
bare IJselboorden zijn veel sterker bewoond dan de oostelijke
met heiden en veenen afwisselende bouwgronden. Van de ge-
heele bevolking zijn twee-derden protestantsch, bijna één
derde is roomsch-katholiek en 1 % israëlietisch; het onderwijs