Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
is opmerkelgk welk een bedrijvige scheepvaart zich hier heeft
ontwikkeld; turf-afvoer is daartoe de hoofd-aanleidiug en thans
bezitten de veenkoloniën ruim duizend vaartuigen, die grooten-
deels ook daar werden gebouwd. Belangrijke markten worden
op een aantal plaatsen gehouden.
e) In n ij V e r h e i d staat Drenthe bij alle andere provinciën
ten achteren, en er is zelfs geen eukele speciale tak van
industrie gevestigd; toch is die ten behoeve van de dagelgksche
behoeften der inwoners niet onaanzienlijk en deze breidt zich
telkens uit: men vindt er onder anderen houtzaagmolens,
scheepstimmerwerven, touwslagerij en , kalkbranderijen, oliemo-
lens, steen en pannenbakkergen, leerlooiergen, tabaksfabrie-
ken, bierbrouwerijen, glasblazerijen en manufactuur-fabrieken;
de belangrijksten dezer laatste rubriek zijn de spinnerijen en
weverijen in de gestichten van Veenhuizen (gem. Noi-g).
§ 101. Assen in het voormalig Rolder-dingspil is eerst sedert
ruim eene halve eeuw eene stad en in bevolking wel verveel-
voudigd, maar toch nog weinig meer dan 7000 inwoners tellende;
de Drenthsche hoofdvaart verbindt de stad met Meppel, het Noord-
Willemskanaal met Groningen, en de handel neemt daardoor
steeds toe, doch de vestiging van het provinciaal bestuur en de
rechterlijke collegiën heeft zeker het meest bijgedragen tot den
bloei; — de ruime, dorpsche, maar uiterst nette bouwtrant, de
fraai beplante en als tuin aangelegde Drink geven aan Assen
een vroolijk aanzien; het naburig bosch en de overige omstre-
ken lokken tot wandelen uit; de plaats bevat eenige beziens-
waardige gebouwen, doch weinig andere merkwaardigheden dan
een museum van in Drenthe gevonden oudheden; behalve de gas-
fabriek vinden wg er een stoomolie- en een stoomkorenmolen,
windhoutzaag-, olie- en korenmolens, leerlooierijen, eene me-
taalgieterij en eene scheepstimmerwerf; de week- en jaarmarkten
worden telkens meer bezocht.
Meppel is eigenlijk belangrgker, doch ook nog eene jeug-
dige stad; door het Meppelerdiep staat deze stad met de
Zuiderzee in gemeenschap, en kanalen verbinden haar met
de geheele provincie; dit roept een levendigen handel te voor-
schgn , en hoezeer de markten op zichzelven zeer gewichtig
zijn, breiden zich de handelsbetrekkingen toch veel verder
uit. De bevolking van 7500 inwoners is daardoor bijzonder
welvarend en wacht slechts op een beteren waterweg naar zee