Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
IIG
soms tot duinen rgzeude zandgronden in het zuidoosten der
provincie liggen verschillende groote dorpen, zooals: Donker-
broek, Appelscha, O o s t e r w o 1 d e en N o o r d w o 1 d e ,
dat wel 2600 inwoners telt, waaronder een aantal hutbe-
woners , afkomstig uit de naburige Koloniën van Weldadigheid.
Gorredijk is een scheeprgk vlek met 1750 inwoners, van
handel, landbouw en veenderij bestaande, er is voorts een
stoommeel- en pelmolen en een houtzaagmolen; aan den groo-
ten weg van Leeuwarden naar Overijsel ligt het net en le-
vendig W olvega met 1700 inwoners; noordelijker Jonre,
een zeer goed gebouwd, welvarend vlek van ongeveer 3000
inwoners, met eene kopergieterij, een oliemolen en eene
cichoreifabriek, eene uitgebreide boomkweekerij en veel vertier
door handel en markten; hier worden de bekende Friesche
hangklokken vervaardigd. Aan de Zuiderzee ligt het nering-
rijk, 2800 zielen tellend vlek de Lemmer, met eene zee-
vaartkundige school, zeilmakerijen, touwslagerij, scheepsbouw,
houtzaagmolens en bokkingrookerijen, de buitenlandsche handel
bepaalt zich tot aanvoer van hout en enkele andere artikelen
uit ]S[oor\vegen en Londen; — aanzienlijke veenen liggen in
de omstreken. Balk, de hoofdplaats van het meer- en boom-
rijk Gaasterland is fraai en levendig en telt 1400 inwo-
ners ; hier liggen eenige uitgestrekte landgoederen, waaronder
Kijs het belangrijkst is; zuidwaarts rijst de grond tot heuvels
naar het Oldemirdumer Ivlif aan de Zuiderzee, en niet ver van-
daar, onder Mirns, ligt de Wildemarkt, een stuk land mid-
den in de bosschen, waarop een jaarmarkt wordt gehouden.
§ 97. Het eiland Ameland ligt ten noorden van Fries-
land en is door duinen tegen de Noordzee-golven beschut; het
bevat de dorpen Hollum, Ballum, Nes en Buren, en
de 2000 inwoners houden zich zoowel met landbouw en vee-
teelt als met visscherij bezig. •— Schiermonnikoog ligt oos-
telijker, is kleiner en vooral het vruchtbare gedeelte minder
uitgestrekt, doch sedert eenige jaren heeft eene nieuwe inpol-
dering veel welvaart verspreid; er zijn ruim 1100 inwoners.
De Wadden, welke deze eilanden thans nog vau den vasten
wal scheiden, zullen ongetwijfeld binnen een zeker aantal
jaren voor den nijveren landbouwer aan de zee ontwoekerd
worden; een kustlicht op Schiermonnikoog verspreidt zijn
weldadig schijnsel tot bij Borkum en Terschelling.