Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
steenbakkerijen en cichoreibranderijen , 170 ) inwoners tellende;
Minnertsga enSexbierum, ieder met 1200 tot 1300 inge-
zetenen, — liggen alle met een aantal andere welvarende
dorpen op den bouwgrond. In de zuidelijker weidestreken zijn
vooral noemenswaardig: Ar um en Witmar sum, beide met
ongeveer 1200 zielen, bet laatste dorp met de kleine Doops-
gezinde kerk waarin reeds Menno Simonsz predikte; het kleine
dorpje Wieuwerd met een grafkelder onder de Hervormde
kerk, waarin de Igken niet vergaan maar verdrogen; Wom-
mels met veel doortocht en welvaart; het vlek Makkum
met 2000 zielen, eene haven aan de Zuiderzee, eenigen hout-
handel, scheepstimmerwerven, kalkovens, pannen- en tegel-
bakkerijen, olie- en papiermolens; Koudum, hoog gelegen
tusschen breede meren, met eene fraaie koepelkerk en 1200 in-
woners; het zonderling aangelegd Mo Ik wer um »Friesland's
doolhof"; de veenrijke dorpjes Oudega en Nijega bij het
Fluëssen-meer; Heeg, met 1200 zielen, scheepstimmerwer-
ven en aanzienlijke palingvangst op het Heeger-meer; ten zui-
den daarvan Wou ds en d met 1800 inwoners, scheeprijk en wel-
varend door werven en touwslagerij en handel op de Oostzee.
§ 96. Op den veenbodem en de zandgronden van het
Zevenwolder kwartier vinden wij slechts ééne kleine
stad: Sloten met nog niet 1000 zielen, te midden van druk
bevaren meren , plassen en vaarten; belangrijker is het wel-
varend, ruim en net gebouwd vlek Heerenveen, in drie
gemeenten liggende, met ruim 4000 inwoners , een middel-
punt van vaarten en groote wegen, tegenwoordig Arrondis-
sements-hoofdplaats; omringd van veendergen, heeft het een
levendigen handel en eenige fabrieken, zooals houtzaagmo-
lens, leerlooierijen en oliemolens; het Oranjewoud met
verscheiden sierlijke buitengoederen ligt slechts een uur zuid-
oostelijker. De Boven- en Bene den-K nijpe zijn welva-
rende veenkoloniën en in Nije-Haske^ aan de andere zijde
van Heerenveen, met ruim 1500 inwoners, is veenderij ook
hoofdzaak; het welvarend dorp Akkrum is even bevolkt, en
Oldeboorn telt wel 1800 zielen, beide bestaan hoofdzake-
Igk van veeteelt; in een boschrijk en met buitengoederen
prykend oord ligt het fraaie dorp Beetsterzwaag en nog
oostelijker treft men de bloeiende veenkoloniën bg Haule
en Haulerwgk aan; te midden der hooge veenen en der