Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
zullen bij de plaatsbeschrijving' vermeld worden, wanneer zij
eenigszins belangrijk zgn.
§ 94. De hoofdstad Leeuwarden werd in de twaalfde eeuw
als zeestad aangelegd, want toen drong de Noordzee tusschen
Ameland en Terschelling nog zóó diep landwaarts in; thans
is zij een aan breede vaarten liggend centrum van straat- en
spoorwegen, de drukste marktplaats van ons land, alwaar
de halve bevolking der provincie ter markt komt; wegen en
vaarten zijn dus telken vrgdag met wagens en schuiten be-
zaaid en de 26000 inwoners verheugen zich in een groot
vertier; de stad is netter gebouwd dan eenige andere van
die grootte en maakt door de fraaie winkels en sierlijke par-
ticuliere woonhuizen een aangenamen indruk, al zgn de
straten en grachten niet breed en niet kaarsrecht; het ko-
ninklijk paleis — deze stad is de tweede residentieplaats van
Nederland — is eenvoudig, stadhuis en paleis van justitie
zijn bezienswaardiger; bekend zijn de strafgevangenis en het
uitgestrekte en rijke St. Antonie-gasthuis. De kerken zijn er
niet buitengemeen fraai, doch de dikke Oldehoofster-toren is
merkwaardig wegens de oudheid; binnen de in wandelingen
herschapen stadswallen ligt de veel bezochte Prinsentuin, thans
een uitspanningsoord; op een voormalig bastion is de nieuwe
kazerne Prins Prederik gebouwd, en buiten de grachten treft
men de voorsteden 't Vliet, Oud-Galileën en Camstraburen,
benevens de nieuw aangelegde veemarkt en het fraaie kerkhof
aan. Binnenlandsche handel is de hoofdbron van welvaart,
maar de nijverheid brengt ook het hare bij door eenige olie-
en houtzaagmolens, goud- en zilversmederijen, sigaren- en
tabaksfabrieken, zeepziedergen, eene zoutziederij, eene ijzer-
gieterij en eene aanzienlijke pianofabriek; ook de ambachten
houden gelijken tred met de toenemende behoeften. Leeuwarden
ligt in het zuidwesten van Oostergo dat zich tot de Lau-
werszee uitstrekt en nog bevat de stad
Dokkum, welke te midden van de rgkste bouwlanden
aan het groot scheepvaartkanaal ligt, dat de Lauwerszee
over Leeuwarden met de Harlinger haven verbindt; de Dok-
kumer-nieuwezijlen aan de oostelijke monding van het diep
zijn kolossale sluiswerken; de stad zelve verheugt zich in
eenigen buitenlandschen handel en een levendig binnen-
landsch verkeer, doch bezit, behalve drie bierbrouwergen, eene