Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
weinig grooter; in het uitgestrekt Slochteren met ruim
7000 zielen zyn veel veenderyen en in de omstreken liggen
enkele buitengoederen der ryke stadbewoners, met name bij
het vriendelijk gelegen dorpje Harkstede; Baflo, Be-
dum, Bierum, Eenrum, Kantens, Leens, Lop-
persum, Middelstum, Midwolda, Muntendam,
Scheemda, ten Boer, Termunten, Uithuizenen
Uithuistermeeden, Ulrum en 't Zandt zijn alle lan-
delyke gemeenten van tusschen de 2000 en 4000 zielen,
waaronder het tot de gemeente Bedum beb oorend dorp On-
derdendam eene bijzondere vermelding verdient, omdat
het als middelpunt van het uitgestrekte platteland ten noor-
den van Groningen kan gelden; kalkbranderij, steenbakkerij
en draineerbuizen-vervaardiging houden veel handen in deze
streken bezig. Aan den westelyken uithoek ligt Zoltkamp
(in de gemeente Ulrum), alwaar eenige bedrijvigheid heerscht
door de visseherij en het vertier dat de haven verschaft.
Het voormalig Westerkwartier, ten westen van het
Reitdiep en de hoofdstad, is in het noorden met geen minder
rijken kleibodem gezegend: Aduard en Oldehove tellen
meer dan 2000 bewoners, maar levendiger is het centrale
dorp Zuidhorn met 2000 zielen, evenals Grijpskerk
met 3300 ingezetenen aan den grooten weg naar Friesland
gelegen, het uitgestrekt Grootegast telt ruim 4200 in-
woners en ligt iets zuidelijker, reeds gedeeltelijk op den hoo-
gen grond, alwaar wij ook de aanzienlijkste en bloeiendste
gemeente van dit kwartier vinden, namelyk de Leek met on-
geveer 5000 zielen, nabij de Drentsche grens, waar veel veen-
deryen in ontginning zijn en drukke veemarkten worden gehou-
den, vooral in het daaronder behoorend dorpje Tol bert of
't Oldebert; naar de Friesche grenzen ligt de bijna 4000
inwoners bevattende gemeente Mar um.
Het eilandje Rottum ligt te midden van zandbanken,
slechts door zeer ondiepe Wadden gescheiden van de noord-
kust van Groningen; het eilandje wordt alleen door een strand-
voogd en zijn gezin bewoond en is natuurlijk zeer onbedui-
dend ; veel eieren worden er ingezameld, want tallooze scharen
watervogels leggen die hier in menigte. De zeevloeden wyzi-
gen telkens de gedaante van dit eiland.