Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
wezen op den vroeger verschenen Natuur- en Staathuishoud-
kundigen Atlas des schrijvers. Dat hg vertrouwt dat zijne
Provinciale- en Gemeente-Atlassen van Nederland, welke bij
den uitgever dezes verschenen, de kennis van ons land kun-
nen helpen bevorderen, spreekt van zelf.
De in dit werkje voorkomende cyfers zijn bijna zonder eenige
uitzondering ofjiciêele, geput uit statistieke regeeringsverslagen ;
hetgeen de schryver omtrent Nederland mededeelt zag en on-
derzocht hg meerendeels zelf; evenwel zyn dwaling en ver-
keerde opvattingen mogelijk, en daarom zal hij steeds dank-
baar zyn voor heusche terechtwyzingen.