Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Groningen was eene vesting: reeds in de Ode eeuw als bloeiende
handelstad bekend, werd zij in de twaalfde ommuurd, in
1698 door Coehoorn versterkt en geholpen door eene inon-
datie-linie, het belangrijkst vaste punt in het noord-oosten
van ons ryk, maar in 1874 is besloten tot de ontmanteling.
De fraaie marktpleinen zyn zeer ruim en prijken met enkele
schoone gebouwen, zooals de Groote- of Martinikerk, met
een toren van 91 meter hoogte, en het sierlijk stad-
huis; het provinciehuis, het nieuwe academiegebouw, het
doofstommen-instituut en verscheidene andere goede gebouwen
liggen in andere stadsgedeelten; niet minder noemenswaardig
zijn de kabinetten van landbouwkundige werktuigen en van
natuurlijke historie, de bibliotheek en de kruidtuin. Op fraaie
omstrekeii kan de stad zich niet beroemen, ofschoon er eenige
zorg wordt gedragen voor de instandhouding van het Ster-
rebosch aan de zuidzijde.
Haren ligt een uur ten zuiden van de stad; deze fraaie
gemeente telt ongeveer 3000 inwoners en bezit een aantal
buitengoederen.
§ 90. Ten zuidoosten der hoofdstad liggen de zes welva-
rende veenkoloniën Hoogezand, Sappemeer, Veendam,
Wildervank, Oude- en Nieuwe Pekela, waarbij te-
genwoordig nog gevoegd moet worden eene zevende, het onder
Wildervank en Onstwedde behoorend Stadskanaal, dat
steeds verder in de veenen doordriugt en de Hannoversche
grenzen nadert; zij zijn alle rijke en fraaie dorpen, langs
vaarten en wegen uitgestrekt, waar landbouw zich aan scheeps-
bouw paart; behalve een vijftigtal scheepstimmerwerven vindt
men er veel bedrijvigheid door houtzaagmolens, oliemolens,
kalkbranderyen, steen- en pannenfabrieken, aardappelmeel-
fabrieken en branderijen, en eene yzergietery ; deze gemeenten
zijn dan ook zeer volkrijk: Hoogezand telt ruim 7400, Sap-
pemeer 4200, Veendam 9400, Wildervank 7700, Oude- en
Nieuwe-Pekela ieder 4500 en 5000 inwoners, die ook de
ontwikkeling van den geest niet verwaarloozen , gelijk onder-
anderen blykt uit de bloeiende zeevaartkundige school te
Veendam; jaarlijks worden op de werven dezer gemeente een
aantal zeeschepen gebouwd, en meer dan 600 scheepsgezag-
voerders behooren er te huis.
Wy zijn de zandgronden van het W esterwolde genaderd,